Project in gebiedsplan 2020   

Age Friendly OHG

A
Geplaatst op 12 november 19, 16:32 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Meer kansen creëren voor kwetsbaren en ouderen om zelfstandig te blijven wonen

We gaan kijken of we het Age Friendly-programma uit de Indische Buurt ook kunnen inzetten in het Oostelijk Havengebied. We onderzoeken mogelijkheden en voeren waar mogelijk ingrepen uit.

Zowel in de Indische Buurt als in het Oostelijk Havengebied zien we dat de groep ouderen groter wordt. In het Oostelijk Havengebied is deze stijging zelfs het hoogst van heel Oost. We onderzoeken in hoeverre (woon)voorzieningen en de openbare ruimte op deze groep afgestemd zijn. Om te zorgen dat ouderen prettig in de buurt kunnen blijven wonen en niet vereenzamen, kijken we ook of er voldoende activiteiten en omtmoetingsplekken zijn die aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Gewenst resultaat Een leefomgeving die voldoende is afgestemd op ouderen, zonder belemmeringen om naar buiten te gaan en anderen te ontmoeten.
1 project-update

Karin van Erning

2-okt-2020 14:33
Project achter op planning

Het project komt op gang in nauw overleg met de Buurtcoöperatie OHG.

Omdat er mensen van verschillende afdelingen bij betrokken zijn (openbare ruimte, fysiek beheer)

kost het wat langere tijd om tot een plan te komen. Ook de Corona-maatregelen hebben een vetragende werking gehad.


0

Open de update in eigen pagina