Project in gebiedsplan 2020   

De jongerentafel inzetten voor samenwerking in de buurt

J
Geplaatst op 12 november 19, 21:18 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Werken aan een pedagogisch klimaat

In de Indische Buurt zijn veel verschillende partijen actief die elk vanuit hun eigen invalshoek jongeren ondersteunen en hen helpen hun talenten te ontwikkelen. In 2019 is de stichting Streetsmart begonnen met de organisatie van een jongerentafel. Doel hiervan is de verschillende partijen in de Indische Buurt die werken met en voor jongeren – zowel formeel als informeel – beter te laten samenwerken. In 2020 willen we deze jongerentafel verder ontwikkelen en de samenwerking tussen de verschillende partijen stimuleren.

Gewenst resultaat Een beter aanbod aan hulp en ondersteuning voor de jongeren in de Indische Buurt.
1 project-update

Karen Soeterik

2-okt-2020 17:20
Project afgerond

Door Corona is het niet gelukt om fysieke jongerentafels te organiseren. Er zijn online bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is er een wekelijkse hotline voor jongeren georganiseerd die behoefte hebben aan een praatje/ hulp in deze moeilijke tijden.


0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Coen van Heteren

goed plan!
28-jan-2020 15:02
Wil je reageren? Meld je dan aan.