Project in gebiedsplan 2020   

Verstevigen en uitbreiden Vreedzame Wijk Indische Buurt

A
Geplaatst op 12 november 19, 22:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Werken aan een pedagogisch klimaat

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot betrokken, actieve en democratische burgers. Personen thuis, op school en in de wijk spelen hierin een rol. Om een stimulerende omgeving te creëren is een integrale, eenduidige manier van communiceren, opvoeden en samenwerken van belang. Die is te bereiken via de Vreedzame Wijk-methode, die kinderen onder meer vaardigheden leert om respectvol met elkaar om te gaan. Scholen en diverse partners in de wijk werken al enige tijd met deze methode. In 2020 willen we hier nog meer mensen bij betrekken, onder andere door trainingen in de buurt aan te bieden. 

Ook komt er in 2020 weer een Kinderwijkraad Indische Buurt (KRIB). De kinderen gaan aan de slag met een thema dat zij zelf kiezen. De begeleiding zal zorgen dat de nieuwe KRIB de tips van de KRIB uit 2019 meeneemt.

Gewenst resultaat Een positief opvoedklimaat, zodat kinderen zich prettig en veilig voelen in de Indische Buurt.
1 project-update

Bas Zwiers

2-okt-2020 08:52
Project achter op planning

Het was een grote uitdaging dit jaar, mede door de corona. De sluiting van de scholen maakte het onmogelijk om een KinderRaad uit te voeren. Ook was het moeilijk om in deze wisselende situatie om te werken aan het verbreden en verstevigen van de Vreedzame Wijk. Aangezien dat normaal gepaard gaat met...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina