Project in gebiedsplan 2020   

Accommodatie Gouden Ei voor jongeren uit de buurt

A
Geplaatst op 13 november 19, 12:42 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Werken aan een pedagogisch klimaat

Ten behoeve van het jongerenwerk in het Oostelijk Havengebied dat door Dynamo wordt uitgevoerd, gaan we het (mede)gebruik van het tijdelijk deels leegstaande schoolgebouw van het voormalige Gouden Ei mogelijk maken. Ook gaan we onderzoeken of het gebouw mede gebruikt kan worden door en voor ouderen, en onderzoeken we samenwerkingsmogelijkheden met partners uit de buurt.

Toelichting

In het Oostelijk Havengebied staan we voor de opgave om meer ontwikkelingskansen te bieden aan jongeren die deze nodig hebben. Omdat er in deze buurt geen specifieke jeugdvoorzieningen zijn, is de mogelijkheid om in het centraal gelegen Gouden Ei jongerenactiviteiten te laten organiseren door het ambulant jongerenwerk een kans die we graag aangrijpen.

Gewenst resultaat Een maatschappelijke accommodatie, centraal gelegen in het Oostelijk Havengebied.
1 project-update

Roland de Ruiter

2-okt-2020 15:42
Project afgerond

Vanaf het najaar van 2019 heeft korte tijd Jongerenwerk van Dynamo gebruik gemaakt van 't Gouden Ei. Op dit moment is de school weer in gebruik (door het MLA).


0

Open de update in eigen pagina