Het gebiedsplan voor Oud-Oost

Het Gebiedsplan 2020 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die in het gebiedsplan zijn opgenomen.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

Filter voorstellen op:

Trefwoord
Initiatiefnemer
Prioriteit
Wel/niet in plan
Wissen
28 projecten

Samenleven in de Transvaalbuurt

Door de snelle ontwikkeling van Amsterdam is samenleven in stad, buurt, straat of portiek aan het veranderen. Wat dat betekent voor de Transvaalbuurt, en met name voor kwetsbare bewoners, willen we sa...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Evaluatie zomerrecreatie Weesperzijde

Een groep van 35 hbo-studenten Recht en Sociaal Juridische Dienstverlening heeft gekozen voor een nieuwe minor die specifiek gaat over toezicht, straffen en gedrag.
Deze studenten verkennen de mogeli...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Vreedzaam in Transvaal- en Dapperbuurt

Door actieve buurtbewoners, ouders onder de moskeebezoekers en ouders die met hun kinderen frequent het Joubertplein bezoeken te trainen en begeleiden volgens de Vreedzaam-methodiek, ontstaat er een v...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Makkie

Makkies kun je verdienen door vrijwilligerswerk te doen voor een buurtbewoner of een organisatie in de buurt. Met elk uur vrijwilligerswerk verdien je één Makkie. Zo help je de buurt, je buren én jeze...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Schone Dapperbuurt

In de Dapperbuurt is veel dagelijkse overlast door vuil in de straten. De markt produceert een flinke berg afval. Voor een groot deel wordt dat afval iedere dag keurig opgeruimd. Toch waait er dagelij...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Cofinanciering voor een groene buurt

In Oud-Oost gaan we in 2020 een aantal stukken van de openbare ruimte vergroenen, samen met de bewoners en ondernemers. In elk geval wordt gewerkt aan:

  • Steve Bikoplein (groene muur)
  • Krugerplein
  • Kraai...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Dagbesteding nieuwe stijl

Sinds 2016 bestaat er een werkgroep die zich bezighoudt met de integrale aanpak van alocholisten en drugsverslaafden in en rondom het Oosterpark. Deze werkgroep bestaat uit politie, GGD, Jellinek Outr...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Samenwerking verbeteren van alle partijen in en rond het Oosterpark

Met 5,3 miljoen bezoekers per jaar is het Oosterpark het drukst bezochte park van Amsterdam-Oost. Het Oosterpark is een plek om te ontspannen, te sporten en elkaar te ontmoeten, maar tegelijkertijd oo...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Uitvoeren nieuw beheerplan Oosterpark

Er zijn beheerplannen opgesteld voor de dienst van de afdeling Groen, Flora en Fauna, die ook verantwoordelijk is voor het Oosterpark. Het gaat in deze plannen over de standaardwerkzaamheden voor groe...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Netwerkbijeenkomsten

In 2020 willen we zoveel als mogelijk met bewoners van Oud-Oost in gesprek gaan over de buurt. De opgave daarbij is om juist ook de mensen te spreken die moeilijk te bereiken zijn en die niet of onvol...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

1 update

Integrale aanpak armoede en eenzaamheid in de Transvaalbuurt

Met een integrale, buurtgerichte aanpak onderzoeken we samen met partners en bewoners met welke aanvullende interventies we in de Transvaalbuurt armoede en eenzaamheid kunnen tegengaan. Doelgroepen zi...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Knowledge Mile verbinden met jongeren

De afgelopen tijd was er een fijne samenwerking tussen Sociaal Cement en het ROC, gericht op de verbinding van jongeren van het ROC met de Knowledge Mile. Uit de evaluatie bleek dat Sociaal Cement en ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Lotingstafels

In het discours over onze huidige electorale representatieve democratie wordt vaak gezegd dat een grote groep mensen zich niet vertegenwoordigd en gehoord voelt. Deze mensen worden wel de zwijgende me...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Ondernemers versterken

De Eerste Oosterparkstraat ondergaat een metamorfose. Ondernemers in de Eerste Oosterparkstraat zijn een belangrijke factor voor de uitstraling van de buurt en het veiligheidsgevoel van bewoners en be...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Veiligheids- en leefbaarheidsschouwen in de buurten van Oud-Oost

In Oud-Oost is een aantal plekken bekend en berucht om de overlast die er veroorzaakt wordt. Deze overlast is vaak verbonden met drugsgerelateerde criminaliteit. De overlastplegers zijn veelal bekende...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Een GGZ-vriendelijke buurt

In Oud-Oost wonen relatief veel mensen met een psychische aandoening. In de kwetsbare buurten van Oud-Oost – de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt – worden veel mensen gehuisvest die onder begeleiding e...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Pleinenaanpak

Het budget voor de pleinen is flexibel inzetbaar in heel Oud-Oost, met twee focusplekken: de Joubertstraat en de Roomtuintjes. Doel van dit algemene budget is om samen met de jeugd, volwassen bewoners...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Veiligheidsavonden in Oud-Oost

In november 2019 organiseren we in de Dapperbuurt een veiligheidsavond. De uitkomsten van deze avond worden door de verschillende disciplines uitgewerkt en uitgevoerd. In de andere buurten van Oud-Oos...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Netwerkbijeenkomsten

In 2020 willen we zoveel mogelijk met bewoners van Oud-Oost in gesprek gaan over de buurt. De opgave is om juist ook de mensen te spreken die moeilijk te bereiken zijn en die niet of onvoldoende verte...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Maatschappelijke accommodaties in de Dapperbuurt beter benut

We doen onderzoek naar het functioneren van de maatschappelijke accommodaties in de Dapperbuurt. Het onderzoek geeft inzicht in het huidige gebruik van deze accomodaties en in de verdere behoeftes in ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Activiteiten van het Dapperhart

Het Dapperhartteam stimuleert en faciliteert de cocreatie in de Dapperbuurt vanuit Dapperplein 45. Het team voert gesprekken in de buurt en organiseert activiteiten met de bewoners en ondernemers. Op ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Placemaking Dapperplein

Het Dapperplein is het hart van de Dapperbuurt. Zes dagen per week is er een markt, er zijn winkels en horecazaken rondom. Het plein functioneert echter nog niet voldoende als het kloppend hart van de...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Uitwerken marktvisie Dappermarkt

Samen met bewoners, ondernemers en bezoekers maken we een uitwerking van de gemeentelijke Marktvisie voor de Dappermarkt. 

De gemeente wil dat de Amsterdamse markten weer vol worden, en aantrekkelijk ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanpak panden gemeente Amsterdam

In het ambitiedocument Dapper Durven Doen is het bedrijfsmatig vastgoedbezit van de drie deelnemende partijen beoordeeld op diverse aspecten. Een deel van de panden in gemeentelijk bezit wordt, net al...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Coaching en begeleiding ondernemers Dapperbuurt

In het ambitiedocument Dapper Durven Doen beschrijven de drie aangesloten partijen de wens om (een deel van) de bestaande ondernemers te helpen de bedrijfsvoering te verbeteren. Coaching van onderneme...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Begeleiden partners Dapper Durven Doen

De drie grootste winkelpandeigenaren van de Dapperbuurt (Ymere, De Key en gemeente Amsterdam) hebben een gezamenlijke ambitie uitgesproken om de komende jaren samen op te trekken in de verbetering van...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Een definitief plan maken voor de Eerste Van Swindenstraat

In 2020 worden de vastgestelde uitgangspunten voor de herinrichting van de straat uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Bij dit proces worden bewoners en ondernemers betrokken.

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Integrale aanpak van de openbare ruimte in de Dapperbuurt

Samen met bewoners, ondernemers en asseteigenaren onderzoeken we de mogelijkheden om de ambities rond de thema's veiligheid, autoluw, vergroenen, spelen en verblijven elkaar te laten versterken. De (o...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

1 update