Het gebiedsplan voor Oud-Oost

Het Gebiedsplan 2018 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die in het gebiedsplan zijn opgenomen.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

95 projecten

Aanpak fietsendiefstal

Voor 2018 gaan we ter preventie van fietsendiefstallen inzetten op minimaal 2 fietsgraveeracties ism AFAC in Oostpoort en gedragsbeïnvloeding van studenten Oud-Oost in verband met heling gestolen fiets...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Theater op de Pleinen - Badhuistheater

Een festival met theater en live muziek voor het hele gezin. Theater op de Pleinen festival is elk jaar weer een groot succes en brengt de buurt bij elkaar op het plein. Een paar jaar geleden heeft he...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

9 reacties

2 updates

Badhuis Atelier - Badhuistheater

Goedkope creatieve workshops voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Laagdrempelig en zeer druk bezocht door kinderen en ouders uit de buurt. Speciaal voor gezinnen met weinig geld en gezinnen die nie...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

4 updates

Herinrichten basketbalveld en talud Maritzstraat/Tugelaweg tot tunneltje bij Ben Viljoenstraat

Het basketbalveld en omgeving is helemaal dichtgegroeid. Het talud bij basketbalveld tot aan het tunneltje bij de Tugelaweg/Ben Viljoenstraat is ook dichtgegroeid. Bewoners ervaren overlast door deale...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

27 reacties

2 updates

Terugbrengen overlast piekmomenten rondom Loswal

Rondom de Loswal aan de Weesperzijde ervaren bewoners op drukke zomerse dagen overlast. Deze overlast wordt gevormd door rook van barbecues, zwerfafval, dronken bezoekers en wildplassen. Het afgelopen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Basisscholen in Oud-Oost

In 2018 willen we de relatie en de samenwerking met de basisscholen in Oud-Oost versterken. We zien demografische ontwikkelingen waardoor er op termijn wellicht verschuivingen zullen plaatsvinden in v...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

4 updates

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gevolg van zwerfvuil en voedselresten in de openbare ruimte. Wij willen hier graag op buurtniveau op aa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

3 updates

Aanpak overlastgevende groepen Oosterpark

Al vele jaren veroorzaken grote groepen personen, met meervoudige zorg- en overlastproblematiek, overlast in het Oosterpark. Stadsdeel Oost wil deze overlast graag beperken, zodat het park voor iedere...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Recycle in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt hebben de bewoners het afgelopen jaar kennisgemaakt met het Zero Wastelab op het Dapperplein. Dit project heeft enkele honderden bewoners bewust gemaakt afvalscheiden en cirulaire in...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Aanpak bedrijfsafval Dapperstraat

In de marktstraat wordt gewoond en gewerkt, waardoor verschillende afvalstromen (huishoudelijk, markt- en plintafval) met elkaar vermengd raken. Vanuit programmateam Afval werken we, na onderzoek en a...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Netwerk Tuinwijck

De gemeente en Ymere trekken gezamenlijk op om bewoners van Tuinwijck te betrekken bij de verschillende ontwikkelingen die in 2018 in deze buurt gaan spelen. We willen daarmee effectief en transparant...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Ondersteunen ondernemers(initiatieven) Weesperzijde (BIZ Knowledge Mile)

We ondersteunen van ondernemersverenigingen in de Weesperzijdebuurt (BIZ Knowledge Mile), waardoor verschillende marketing- en promotieactiviteiten ontwikkeld kunnen worden en/of initiatieven kunnen w...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

Ondersteunen ondernemers(initiatieven) Oosterparkbuurt

We ondersteunen ondernemersverenigingen/ de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) in de Oosterparkbuurt, waardoor verschillende marketing- en promotieactiviteiten ontwikkeld kunnen worden en/of initiatieve...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Entree Oostpoort

Samen met de vastgoedeigenaar in Oostpoort willen we een kunstwerk in Oostpoort realiseren, dat de entree aantrekkelijker maakt. Een landmark of een visuele aanjager voor het gebied, dat nu op een aan...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Het verbeteren van de verbinding tussen de winkelstraten Eerste van Swindenstraat en Javastraat.

De Eerste van Swindenstraat en de Javastraat zijn twee winkelstraten die de winkelgebieden in de Dapperbuurt en Indische Buurt met elkaar verbinden. Zij worden gescheiden door twee wegen (Pontanusstra...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Ondersteunen ondernemersinitiatieven Oostpoort

Een ondernemersplatform is een belangrijke netwerkpartner in de buurt, zowel voor (nieuwe) ondernemers, bewoners en het stadsdeel. De ondernemersvereniging in Oostpoort wil graag nieuwe initiatieven o...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Ondersteunen ondernemers(initiatieven) Dapperbuurt

We ondersteunen ondernemersverenigingen in de Dapperbuurt, waardoor verschillende marketing- en promotieactiviteiten ontwikkeld kunnen worden en/of initiatieven kunnen worden ontplooid. Subsidies voor...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 updates

Dapper Buurtbalie

De Dapper Buurtbalie is een website waarop vrijwilligersorganisaties en georganiseerde activiteiten in de wijk zichtbaar zijn. De Buurtbalie draagt bij aan verbinding en dient ook als vindplaats voor ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Aanpak talud en voetpad Tugelaweg (tussens Ciliersstraat en Linneausstraat)

De ingang van de Tugelaweg, naast het spoor vanaf de Linnaeusstraat, vraagt aandacht. Groen en voetp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

19 reacties

2 updates

Inzet van goede buren bij het tegengaan van armoede en eenzaamheid

Burennetwerk is sinds 2012 actief in Oost. We groeien en nog steeds en er is veel potentie. Ook zien we dat per gebied in Oost andere vragen bij ons terecht komen en we de aandacht op . In Oud-Oost zo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

CreAKtief Oud in de Oosterparkbuurt

In de Oosterparkbuurt wonen veel ouderen, waarvan er veel alleenstaand zijn en zelfstandig wonen. We willen deze ouderen door middel van het project 'CreAKtief Oud' uit de eenzaamheid halen door ze ee...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

12 reacties

2 updates

Grastegels

Vervanging van de bestrating op parkeervakken door grastegels. Grastegels zijn betonnen of kunststof...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

48 reacties

2 updates

Sport & participatie-evenement

Jongeren uit Amsterdam-oost krijgen de mogelijkheid om een evenement voor jong en oud te organiseren...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Dapperbuurt Natuurlijk, een groeiend groen netwerk in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt zijn bewoners in verschillende groen-initiatieven actief. Bewoners hebben veel ken...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

1 update

Wonen op een groendak met Tiny Tim

In Amsterdam Oost zijn veel platte daken, die onbenut zijn. We willen laten onderzoeken of deze dake...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Circulaire Markt

De meeste mensen zijn er wel van overtuigd dat een circulaire samenleving zonder afval en zonder uitval de toekomst is. Maar hoe ziet dat eruit en hoe komen we daar? Met dit project willen wij een bas...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

1 update

Infrarood safari "ik zie wat jij niet ziet""

De duurzaamheidsgroep van platform Transvaal wil een infraroodsafari in Amsterdam Oost houden voor h...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

2 updates

Werken aan de toekomst van het Speelkwartier Transvaal

In de aanloop naar een mogelijk nieuw buurtgebouw willen wij een goed lopende buurtvereniging opzett...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Afvalfestival

Het afvalfestival is een project waarbij afval centraal staat. We zoeken drie basisscholen of naschoo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Gezonde buurtbrunch in de Dapperbuurt

Eens per jaar willen we een buurtbrunch voor de hele Dapperbuurt organiseren, op een zondag om 13.00 uur, waarbij het draait om gezond eten en elkaar ontmoeten. Alle culturen en leeftijden kunnen deel...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Wie is die vluchteling

Jungle Amsterdam wil een openbaar toegankelijk programma maken, samen met vluchtelingen. Een program...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Kinderactiviteiten tijdens schoolvakanties

Er is heel weinig te doen voor kinderen in de Dapperbuurt. Tegelijk zijn er veel ouders die tijdens ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Buurtruilbieb

In de Dapperbuurt is geen bibliotheek. De dichtsbijzijnde bibliotheken zijn voor ouderen en kinderen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

4 updates

Gezonde buurtmoeders

Veel moeders hebben nadat zij ’s morgens hun kinderen naar de Dapperschool hebben gebracht, de behoef...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Operatie steenbreek

In Jungle Amsterdam zijn diverse avonden georganiseerd door de landelijke werkgroep Steenbreek in sa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

3 updates

Infopunt Duurzaamheid in de Dapperbuurt

Jungle Amsterdam wil een fysiek duurzaamheidsloket opzetten, dat één dag per week bemensd wordt door een duurzaamheidsadviseur. Buurtbewoners kunnen vragen stellen over bijvoorbeeld energiebesparing, en...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Groeiend Groen, netwerk groene initiatieven in Amsterdam Oost

Groeiend Groen heeft als doel de ecologische initiatieven in Oost met elkaar te verbinden door minim...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

3 updates

Duurzaamheidsmarkt

De Jungle wil een duurzaamheidsmarkt organiseren samen met de bewoners en organisaties in Oost. Op d...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Dapper Burendag 2018, voorheen: Het BV Nederland Cabaret

Bewoners lijken hun participatie op te geven omdat ze denken, "zeggen wat je wilt en belangrijk vind...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Assistent (meiden) Tienerwerk Dapperbuurt

In Oud-Oost wonen meerdere jongeren die zich inzetten voor de wijk als vrijwilliger. Onder begeleiding van een professionele tienerwerker willen we deze jongeren de kans geven zich verder te ontwikkel...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Economisch perspectief Dapperbuurt

De gemeente werkt in 2018 samen met partners in de Dapperbuurt om het economisch perspectief te verbe...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

BOOST Transvaal

BOOST TRANSVAAL is een ontmoetingsplek, waar buurtbewoners en vluchtelingen samen verbinding en inte...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

13 reacties

2 updates

Wereld keuken Bij Yamha

Een onderneming en leerschool in het leven, buiten school en het werkgebied. Waar mensen bij elkaar komen, uit alle culturen. Om iedereen een kans te geven, wil ik als buurtbewoner dit idee aankaarten...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

1 update

M3

De Kids van Amsterdam Oost wil samen met een groep jongeren een film maken waarin ze allemaal een rol spelen in het creëren en maken van de film. M3 staat voor Mijn buurt, Mijn droom, Mijn realiteit. D...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Debat 'Meer jongeren naar de stembus'

We organiseren een debat met jongeren (17-27 jaar) uit de wijk en lokale politieke personen over waarom jongeren uit de Oud-Oost zouden moeten gaan stemmen. En op wie zouden ze dat dan kunnen doen en ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

3 updates

Verstevigen netwerk Oosterpark

We gaan het netwerk van partners rondom het Oosterpark verstevigen, met als doel gezamenlijke activiteiten in het park. De Vrienden van het Oosterpark, OLVG, de hotels en horeca rondom het park, het M...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Vergroenen Oud-Oost

Bewoners faciliteren we in het verwezenlijken van groeninitiatieven.
Het vergroenen van Oud-Oost dra...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Knowledge Mile Park

In 2018 start het grootstedelijke project Knowledge Mile Park. Knowledge Mile Park loopt van Amstelplein, via de Wibautstraat / Weesperstraat / Valkenburgstraat tot de IJ-tunnel. Dit project moet in d...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Buurtplatforms

In alle buurten van Oud-Oost vinden in 2018 platformbijeenkomsten plaats. Doel van deze bijeenkomste...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Kwetsbare mensen in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt gaan we een regelmatig overleg organiseren waar de belangrijkste stakeholders de casuïstiek van kwetsbare mensen in de buurt bespreken en de maatregelen die nodig zijn om hen te helpe...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

3 updates

Toenemende drukte in de openbare ruimte

Er is een toenemende druk op de beschikbare ruimte in Oost. Denk aan de behoefte aan speelruimte, bankjes om te ontmoeten of even uit te rusten voor ouderen, parkeerruimte voor fiets en auto, ruimte v...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Toekomstbestendige inrichting Linnaeusstraat-Middenweg

De Linnaeusstraat en Middenweg tussen het Oosterpark en de kruising Kamerlingh Onneslaan/Hogeweg heeft de aandacht van het stadsdeel. Voor deze stadsstraat willen we een toekomsbestendige inrichting u...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Leefgemeenschap voor oud en jong

Een brede woongroep formeren die divers is samengesteld en oog heeft voor elkaars geluk en leed. Onderlinge betrokkenheid is belangrijk maar waar mogelijk zal de sociale context en cohesie van de buur...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

Kunstwerk Ringvaart vernieuwen (ook tegen duivenoverlast)

Het kunstwerk in de Ringvaart ziet er oud uit, de verf is verkleurd en niet overal meer in goede sta...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

17 reacties

2 updates

Verbeteren Krugerplein

Het Krugerplein wordt regelmatig nog ervaren als een schimmige plek. Er zijn veel hangjongeren, zwer...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

23 reacties

2 updates

Winteractiviteiten voor jongeren in de Dapperbuurt

De scholen in de Dapperbuurt hebben een continuerooster gekregen. Dat betekent dat de kinderen om 2 uur uit school zijn. Dit is erg vroeg en er is nog veel tijd voor na - schoolse activiteiten. In de ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

KAREL (KAR voor Elektriciteit op Locatie) voor jonge cultuurmakers

Moving Arts Project ontwikkelde een elektrisch aangedreven Spijkstaal uit 1974 naar moderne standaar...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

HEIM ontPOPt kids voorstelling

Moving Arts Project, kunstenaarscollectief in de Transvaalbuurt, wil in 2018 weer een HEIMontPOPt vo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Verbeteren gebruik kades Singelgracht

De Singelgracht aan de Mauritskade wordt steeds meer gebruikt als locatie voor de verhuur van kleine passagiersvaartuigen. Dit gaat ten koste van de ligging van pleziervaartuigen. We onderzoeken, met ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Plan van de buurt voor een toekomstbestendige Kraaipanbuurt

Het Kraaipankwartier is een bijzonder dorp-in-de-stad in de Transvaalbuurt. De bewoners zijn actief ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

15 reacties

2 updates

Alliantie Wijkzorg in Oud-Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Wormenhotel Transvaalplein

Een wormenhotel (groente en fruit afval afbreken tot compost) op het Transvaalplein. Ik ben op zoek ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Herinrichting Eerste van Swindenstraat

Het stadsdeel gaat de Eerste van Swindenstraat herinrichten. De herinrichting is onderdeel van een p...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Herinrichting Tilanusstraat

Het stadsdeel gaat de Tilanusstraat herinrichten. Samen met een gelote bewonersgroep wordt momenteel...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Herinrichting Eerste Oosterparkstraat

Het stadsdeel gaat de Eerste Oosterparkstraat herinrichten. Uitgangspunt is de in 2017 vastgestelde ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Herinrichting Weesperzijde

Het stadsdeel gaat de Weesperzijde tussen Torontobrug en Schollenbrugstraat herinrichten. Uitgangspu...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Bebording en verkeersveiligheid Oostpoort

Oostpoort is een fijn woon- en winkelgebied. De inrichting roept nog wel vragen op. Het is niet alti...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Aandacht voor overlast rond horeca

De horeca overlast in Oud-Oost lijkt toe te nemen, met name rond nieuwe horeca. Samen met bewoners, ondernemers en gemeente kijken we naar maatregelen en afspraken die de overlast kunnen terugdringen....

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Openbare ruimte initiatieven

Buurtbewoners kunnen verzoeken indienen tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Herinrichting en verdubbeling van het Oosterpark

We gaan in 2019 verder met de werkzaamheden voor de herinrichting en verdubbeling van het Oosterpark...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Taaltoppers! Een project van Springlevend Dapper

Met Springlevend wordt de leefbaarheid in de wijk verbeterd, door de inzet van studenten. In 2018 zijn de activiteiten voor kinderen primair gericht op taalondersteuning en bewegen in het project 'Taal...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Beter gebruik armoedevoorzieningen door jeugdigen uit minima huishoudens

Het bereik van de voorzieningen ligt laag in Oud Oost. In 2018 willen we inzetten op beter gebruik v...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Buurtbikkels Transvaal

Een groep van 10-15 kinderen wordt het komende jaar begeleid als Buurtbikkel. Door kinderen op een speelse manier verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Buurtevenementen jeugdigen in Dapperbuurt

1) De Dappercup werd het eerst georganiseerd in 2017 door jongeren uit de Dapperbuurt. Voor alle bew...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Het wijkpedagogisch klimaat

Het wijkpedagogisch klimaat blijft prioriteit in Oud-Oost. Wij nodigen ouders/buurtbewoners uit om met ons mee te denken over het wijkpedagogisch klimaat. Daarvoor is in 2017 al een basis gelegd. We g...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Buurtplein Steve Biko & Joubertstraat

Een pleincoördinator en een sportbegeleider begeleiden activiteiten en het spelen op de pleinen. De o...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

3 updates

Buurtdialoog Transvaalbuurt

In de Transvaalbuurt willen we een “buurtdialoog” opzetten waarmee we meerdere vliegen in een klap slaan: verminderen van structureel isolement bij buurtbewoners met psychiatrische problemen en verhogen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Passend beweegaanbod voor volwassenen en senioren

We hebben specifiek aandacht voor volwassenen/senior bewoners door een passend beweegaanbod voor dez...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Jump-in en beweegaanbod jonge kinderen.

In het kader van de buurtaanpak  “Zo blijven wij gezond” is het wenselijk dat in alle scholen - die hiervoor in aanmerking komen - Jump-in worden. Dat vraagt voldoende capaciteit beweegmanagement Jump-in...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 updates

Opleidingen in sport voor bewoners

We leiden een aantal bewoners op tot Leider Sportieve Recreatie. Doel is de sportkracht in de wijken...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Extra sportstimulering Oud Oost

Via sport en spel activeren van jongeren. 1) Buurtsportcoach 12+: gemotiveerde jongeren bieden we scholing in sport, waarna zij worden ingezet voor activiteiten. De Buurtsportcoach 12+  van team sportst...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

Steve Bikoplein extreme make over

Midden in de bruisende Transvaalbuurt ligt het Steve Bikoplein. Een plein dat in 1998 grondig is aan...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

9 reacties

3 updates

Jongeren zijn de verbinding tussen de Gemeente, de HvA en ondernemers

Sociaal cement (stichting in oprichting, nu ondergebracht bij de projectencarrousel) organiseeert in 2017 een debat met jongeren in Amsterdam Oud-Oost en de Indische buurt. Betrokken partijen zijn  Dynam...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Wijkgerichte aanpak eenzaamheid

De basisvoorzieningen bereiken nog niet alle potentiële deelnemers in Oud-Oost. Er is relatief veel e...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Nulmeting signalen van overlast door verward gedrag

Onze partners, zoals buurtinitiatieven of wijkagenten, zetten zich in om Amsterdammers die moeilijke...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Onmoeting voor alle leeftijden op het Krugerplein

Tijdens gesprekken met buurtbewoners werd aangegeven dat ze graag een levendiger plein van het Kruge...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Gebiedsvisie Muiderpoortstation en omgeving

Er spelen veel opgaven rond het Muiderpoortstation, die we integraal en gezamenlijk gaan oppakken do...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

De fiets in drukke buurten

Het nieuwe Meerjarenprogramma Fiets (MJPF) kent drie thema's: 1. comfortabel doorfietsen; 2. fietspa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

2 updates

Verbeteren Dappermarkt

Het bestuur van de Dappermarkt heeft een ambitie geformuleerd voor het verbeteren van haar markt. De...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen. Dat zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Buurtbalie Transvaal

Op de Buurtbalie Transvaal kunnen alle bewoners en organisaties hun activiteiten op de online agenda...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

3 updates

Zo blijven wij gezond

Samen met bewoners en ondernemers willen we meer jongeren op gezond gewicht krijgen en een gezonde l...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Hoe vergroot ik mijn netwerk?

In de Transvaalbuurt wonen mensen met een groot netwerk (vrienden, familie, sportvereniging, buurtne...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Spoortaluds van Oud Oost: groen, spelen en bewegen

We gaan een onderzoek doen naar groenstroken langs het spoor. Doel hiervan is er achter komen waar w...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates