9 updates bij projecten in Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland

Project-update bij Buurtverbinding Sportheldenbuurt

6 oktober 2020, 14:27 uur , door Jeroen van Dalen
Project volgens planning

Alle gelden zijn uitgegeven volgens de planning.

Isiz: heeft het geld gebruikt om dames te activeren en middels de SALT methodiek gestimuleerd om met bewonersinitiatieven te komen. Dat is gebeurd
    ...

Project-update bij Programma Waterrecreatie en ecologie

5 oktober 2020, 15:36 uur , door Maureen Linthout
Project volgens planning

 

Werken aan het Programma, dat in 2019 is vastgesteld, is iets van de lange adem. Omdat er zo veel verschillende partijen bij het water betrokken zijn en regelgeving complex is, is een eerste priorit...

Project-update bij Vernieuwing Diemerpark

5 oktober 2020, 11:20 uur , door Maureen Linthout
Project achter op planning

 

De uitvoering van de vernieuwing Diemerpark heeft door Corona een andere invulling gekregen en ook vertraging opgelopen. Na 2 goed bezochte life bijeenkomsten over natuurwaarden in de ARK zone en  o...

Project-update bij Buurtverbinding IJburg

5 oktober 2020, 10:20 uur , door Maureen Linthout
Project achter op planning

De Natuurspeeltuin op het Joris Ivensplein is opgeleverd en een prachtige toevoeging voor het plein en de buurt. Er wordt nog een peutertoestel toegevoegd. Door corona heeft een feestelijke opening he...

Project-update bij Tijdelijke invulling lege ruimtes gedurende bouwprojecten

5 oktober 2020, 10:13 uur , door Maureen Linthout
Project volgens planning

Bij het strand Ijburg is LolaLand het hele jaar open geweest en heeft reuring gebracht op het nieuwe land van Ijburg. Ook heeft Vrijland verschllende activiteiten aangeboden en is Freeland, de mobiele...

Project-update bij Groene en duurzame initiatieven

5 oktober 2020, 10:11 uur , door Maureen Linthout
Project achter op planning

Nog geen projecten opgeleverd wegens capaciteitsproblemen in de uitvoering.

Project-update bij Programma Focus op jeugd

5 oktober 2020, 09:52 uur , door Maureen Linthout
Project achter op planning

 

 

 

 

 

Zeeburgereiland

 

De komst van de Urban Sport Zone (USZ) in de Sportheldenbuurt is de belangrijkste ontwikkeling rondom jeugd voor het Zeeburgereiland in 2020. Vanuit het programma Focus Jeu...

Project-update bij Inrichting en gebruik van groene oevers IJburg

2 oktober 2020, 10:04 uur , door Geertje Spinder
Project volgens planning

Aan het begin van de zomer zijn er leefregels voor het gebruik van de oevers van Steigereiland Zuid opgesteld. Die hebben ertoe geleid dat de meeste bewoners veel prive eigendommen van de openbare oev...

Project-update bij Inrichting en gebruik van groene oevers IJburg

28 januari 2020, 11:39 uur , door Geertje Spinder
Project volgens planning

Op 23 januari 2020 vond een eerste bewonersbijeenkomst plaats over de groene oevers van Steigereiland-Zuid. De bewoners zijn onderling in overleg gaan en hebben hun ideeën en wensen gepresenteerd. Ove...