Persoon

Eline Kanters

Organisaties waaraan Eline verbonden is

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost

Projecten uitgevoerd door Eline

Aanpak panden gemeente Amsterdam

In het ambitiedocument Dapper Durven Doen is het bedrijfsmatig vastgoedbezit van de drie deelnemende...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Coaching en begeleiding ondernemers Dapperbuurt

In het ambitiedocument Dapper Durven Doen beschrijven de drie aangesloten partijen de wens om (een d...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Begeleiden partners Dapper Durven Doen

De drie grootste winkelpandeigenaren van de Dapperbuurt (Ymere, De Key en gemeente Amsterdam) hebben...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Verbinding Eerste Van Swindenstraat-Javastraat

De Eerste Van Swindenstraat en de Javastraat, met hun rijke winkelaanbod, vormen de verbinding tusse...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

7 reacties

1 update

Impuls buurteconomie Dapperbuurt en Oostpoort

Om het economische klimaat te versterken, stimuleren wij ondernemers om zich te verenigen, en werken...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Duurzaam toerisme

Het toenemende aantal bezoekers in Amsterdam biedt kansen voor nieuw en divers ondernemerschap. De b...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Samenwerking ondernemers Dapperbuurt

Sinds kort komen de drie belangrijkste ondernemersverbanden in de Dapperbuurt eens in de zo veel maa...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 update

Het verbeteren van de verbinding tussen de winkelstraten Eerste van Swindenstraat en Javastraat.

De Eerste van Swindenstraat en de Javastraat zijn twee winkelstraten die de winkelgebieden in de Dap...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Ondersteunen ondernemersinitiatieven Oostpoort

Een ondernemersplatform is een belangrijke netwerkpartner in de buurt, zowel voor (nieuwe) onderneme...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Ondersteunen ondernemers(initiatieven) Dapperbuurt

We ondersteunen ondernemersverenigingen in de Dapperbuurt, waardoor verschillende marketing- en prom...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 updates

Ondersteunen initiatieven ondernemers Dapperstraat

Ondernemersverenigingen kunnen in 2017 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen zoals voor...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Ondersteuning ondernemersvereniging Eerste van Swindenstraat

Ondernemersverenigingen kunnen in 2017 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen zoals voor...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

4 updates