2 0 2 1

Welkom bij het gebiedsplan 2021
voor Watergraafsmeer

De Watergraafsmeer behoort tot de laagst gelegen delen van Amsterdam. Het gebied heeft veel kindvriendelijke buurten en karakteristieke dorpjes, zoals Betondorp, Amsteldorp en Tuindorp Frankendael (Jeruzalem). De Watergraafsmeer is een groen gebied door de volkstuinen, park Frankendael en begraafplaats de Nieuwe Ooster. Ook zijn er veel sportvoorzieningen. De Watergraafsmeer heeft elf buurten met elk zijn eigen karakteristiek. Middenmeer en Park de Meer zijn woonbuurten met een hoog gemiddeld gezinsinkomen en grote woningen. Betondorp, Amsteldorp en Tuindorp Frankendael hebben voornamelijk goedkope huurwoningen en scoren op vrijwel alle levensgebieden minder goed dan gemiddeld en in sommige opzichten zelfs zorgelijk.

Heeft u een idee om uw buurt te verbeteren, neem dan contact op met het gebiedsteam.

Focusopgaven en Prioriteiten

Met ingang van 2020 brengen we extra focus aan bij het opstellen van het gebiedsplan.
In het gebiedsplan worden alleen projecten opgenomen die bijdragen aan deze focusopgaven.

Door te focussen op de belangrijkste opgaven in een gebied kunnen we de beschikbare tijd, geld en capaciteit gerichter en effectiever inzetten.
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel-Oost heeft de volgende 4 focusopgaven vastgesteld voor Watergraafsmeer.

Heeft u een idee voor een betere buurt?

Als bewoner, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie weet je goed wat er leeft in jouw straat of buurt.
Je wil misschien dingen zelf oppakken om je buurt te verbeteren. Wil je ook een project voorstellen?

Als je zelf een project wilt voorstellen, neem dan contact op met het gebiedsteam.
2 0 2 0

Bekijk de voortgang van 2020

Ook voor 2020 is er een gebiedsplan. De projecten die in dat plan staan, worden nu uitgevoerd. Volg de voortgang.
naar 2020