2 0 2 0

Welkom bij het gebiedsplan 2020
voor Watergraafsmeer

De Watergraafsmeer behoort tot de laagst gelegen delen van Amsterdam. Het gebied heeft veel kindvriendelijke buurten en karakteristieke dorpjes, zoals Betondorp, Amsteldorp en Tuindorp Frankendael (Jeruzalem). De Watergraafsmeer is een groen gebied door de volkstuinen, park Frankendael en begraafplaats de Nieuwe Ooster. Ook zijn er veel sportvoorzieningen. De Watergraafsmeer heeft elf buurten met elk zijn eigen karakteristiek. Middenmeer en Park de Meer zijn woonbuurten met een hoog gemiddeld gezinsinkomen en grote woningen. Betondorp, Amsteldorp en Tuindorp Frankendael hebben voornamelijk goedkope huurwoningen en scoren op vrijwel alle levensgebieden minder goed dan gemiddeld en in sommige opzichten zelfs zorgelijk.

Welke projecten komen in het gebiedsplan 2020?

Focusopgaven en Prioriteiten

Met ingang van 2020 brengen we extra focus aan bij het opstellen van het gebiedsplan.
In het gebiedsplan zijn alleen projecten opgenomen die bijdragen aan deze focusopgaven.

Door te focussen op de belangrijkste opgaven in een gebied kunnen we de beschikbare tijd, geld en capaciteit gerichter en effectiever inzetten.
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel-Oost heeft voor Watergraafsmeer 2 focusopgaven en 2 prioriteiten vastgesteld.

Er kunnen geen voorstellen meer worden toegevoegd

2 0 2 1

Bekijk de voortgang van 2021

Ook voor 2021 is er een gebiedsplan. De projecten die in dat plan staan, worden nu uitgevoerd. Volg de voortgang.
naar 2021
2 0 1 9

Bekijk de projecten van 2019

Ook in 2019 was er een gebiedsplan. Bekijk hier de projecten die toen zijn uitgevoerd.
naar 2019