Prioriteit

Meer Groen en Duurzaamheid (2018)

Meer groen en duurzaamheid, betere luchtkwaliteit en meer hernieuwbare energie door het stimuleren van initiatieven die hier aan bijdragen. Adequaat kunnen inspelen op en bijdragen aan:

  • Bewonersinitiatieven om te vergroenen en verduurzamen
  • De Knowledge Mile ambitie om de Wibautstraat de meest duurzame straat van de wereld te maken
  • Bevorderen groene buurten
  • Bevorderen duurzame buurtenDoelstellingen
  • Duurzame ontwikkeling in de buurt
  • Een duurzame buurt
  • Een groene buurt
  • Een groene buurt
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (16)

Circulaire Markt

De meeste mensen zijn er wel van overtuigd dat een circulaire samenleving zonder afval en zonder uit...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

1 update

Dapperbuurt Natuurlijk, een groeiend groen netwerk in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt zijn bewoners in verschillende groen-initiatieven actief. Bewoners hebben veel ken...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

1 update

Wonen op een groendak met Tiny Tim

In Amsterdam Oost zijn veel platte daken, die onbenut zijn. We willen laten onderzoeken of deze dake...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Recycle in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt hebben de bewoners het afgelopen jaar kennisgemaakt met het Zero Wastelab op het D...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Steve Bikoplein extreme make over

Midden in de bruisende Transvaalbuurt ligt het Steve Bikoplein. Een plein dat in 1998 grondig is aan...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

9 reacties

3 updates

Wormenhotel Transvaalplein

Een wormenhotel (groente en fruit afval afbreken tot compost) op het Transvaalplein. Ik ben op zoek ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Knowledge Mile Park

In 2018 start het grootstedelijke project Knowledge Mile Park. Knowledge Mile Park loopt van Amstelp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Vergroenen Oud-Oost

Bewoners faciliteren we in het verwezenlijken van groeninitiatieven.
Het vergroenen van Oud-Oost dra...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Duurzaamheidsmarkt

De Jungle wil een duurzaamheidsmarkt organiseren samen met de bewoners en organisaties in Oost. Op d...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Groeiend Groen, netwerk groene initiatieven in Amsterdam Oost

Groeiend Groen heeft als doel de ecologische initiatieven in Oost met elkaar te verbinden door minim...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

3 updates

Infopunt Duurzaamheid in de Dapperbuurt

Jungle Amsterdam wil een fysiek duurzaamheidsloket opzetten, dat één dag per week bemensd wordt door e...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Operatie steenbreek

In Jungle Amsterdam zijn diverse avonden georganiseerd door de landelijke werkgroep Steenbreek in sa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

3 updates

Afvalfestival

Het afvalfestival is een project waarbij afval centraal staat. We zoeken drie basisscholen of naschoo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Infrarood safari "ik zie wat jij niet ziet""

De duurzaamheidsgroep van platform Transvaal wil een infraroodsafari in Amsterdam Oost houden voor h...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

2 updates

Grastegels

Vervanging van de bestrating op parkeervakken door grastegels. Grastegels zijn betonnen of kunststof...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

48 reacties

2 updates

Spoortaluds van Oud Oost: groen, spelen en bewegen

We gaan een onderzoek doen naar groenstroken langs het spoor. Doel hiervan is er achter komen waar w...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (8)

Vergroenen kruising Christiaan de Wetstraat/Krugerstraat

Op het hoekplein/stoepgedeelte van de kruising Christiaan de Wetstraat / Krugerstraat verplaatsen we...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

20 reacties

1 update

Spelen op het Afrikanerplein

Het Afrikanerplein is een groene oase in de drukbevolkte Transvaalbuurt West. Een ideale plek voor k...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

48 reacties

Vergroening Albert Luthulistraat (inclusief speeltuin en overgang Krugerplein)

De Albert Luthulistraat staat bekend als een straat met veel (sociale) problematiek. Er ligt regelma...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

12 reacties

Groener Krugerpleindeel

We willen een groener, veiliger en schoner en overzichtelijkere strook voor de panden Krugerplein 2 ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

23 reacties

Pleinen waar geleefd wordt

Veel pleinen in Amsterdam Oost zijn versteend. Dit heeft diverse nadelen, bij hevige regenval kan he...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

11 reacties

Buurtbollen Transvaal (buurtkinderen en Scholen)

Samen met buurtkinderen uit twee basisscholen, de Kaap en Nelson Mandela, gaan we organische bloembo...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

9 reacties

De Transvaal Honingbij Festival (Creatief, Kunst, Educatie, Groen)

De Transvaal Honingbij Festival is een non-profit community gedreven festival om bewustzijn over een...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

14 reacties

Plukroute Oostpoort en Tuinwijck

Dit is een initiatief om een strook van fruit-, notenbomen, fruitstruiken en andere eetbare planten ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

15 reacties