Prioriteit

Verbeteren openbare ruimte en verkeersveiligheid (2017)

Verbeteren van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid door:

  • Gebruik, gedrag en stalling van de fiets verbeteren
  • Terugdringen zwerfafval en overlast ratten, met name door gedragsbeïnvloeding
  • Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte
  • Het creëren van ruimte voor fietsers en een vernieuwende aanpak van de (fiets)parkeerproblematiek
  • Optimaliseren van gebruik van stoepen, pleinen en velden