Prioriteit

Meer Groen en Duurzaamheid (2017)

Meer groen en duurzaamheid, betere luchtkwaliteit en meer hernieuwbare energie door het stimuleren van initiatieven die hier aan bijdragen. Adequaat kunnen inspelen op en bijdragen aan:

  • Bewonersinitiatieven om te vergroenen en verduurzamen
  • De Knowledge Mile ambitie om de Wibautstraat de meest duurzame straat van de wereld te maken
  • Bevorderen groene buurten
  • Bevorderen duurzame buurten