Prioriteit

Vergroten zelfredzaamheid, netwerken en participatie (2018)

Verbeteren van de leefbaarheid in de buurten en versterken van de zelfredzaamheid van bewoners en de dragende samenleving. Het realiseren van meer betrokkenheid van bewoners door:

 • Beter gebruiken van de maatschappelijke accomodaties.
 • Bestaande netwerken uitbreiden met nieuwe doelgroepen
 • Stimuleren van formele en informele samenwerkingsverbanden
 • Inzetten van nieuwe participatie-instrumenten
 • Participatie en activiteiten organiseren met en voor de buurtDoelstellingen
 • Beter gebruik van maatschappelijke accommodaties
 • Participatie & activiteiten mét en vóór de buurt
 • Participatie en activiteiten mét en vóór de buurt
 • Sport en activiteiten met en voor de buurt
 • Stimuleren Formele en Informele samenwerkingsverbanden
 • Stimuleren formele en informele samenwerkingsverbanden
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (21)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (5)