Prioriteit

Vergroten zelfredzaamheid, netwerken en participatie (2018)

Verbeteren van de leefbaarheid in de buurten en versterken van de zelfredzaamheid van bewoners en de dragende samenleving. Het realiseren van meer betrokkenheid van bewoners door:

 • Beter gebruiken van de maatschappelijke accomodaties.
 • Bestaande netwerken uitbreiden met nieuwe doelgroepen
 • Stimuleren van formele en informele samenwerkingsverbanden
 • Inzetten van nieuwe participatie-instrumenten
 • Participatie en activiteiten organiseren met en voor de buurtDoelstellingen
 • Beter gebruik van maatschappelijke accommodaties
 • Participatie & activiteiten mét en vóór de buurt
 • Participatie en activiteiten mét en vóór de buurt
 • Sport en activiteiten met en voor de buurt
 • Stimuleren Formele en Informele samenwerkingsverbanden
 • Stimuleren formele en informele samenwerkingsverbanden
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (21)

Passend beweegaanbod voor volwassenen en senioren

We hebben specifiek aandacht voor volwassenen/senior bewoners door een passend beweegaanbod voor dez...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Wie is die vluchteling

Jungle Amsterdam wil een openbaar toegankelijk programma maken, samen met vluchtelingen. Een program...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Dapper Buurtbalie

De Dapper Buurtbalie is een website waarop vrijwilligersorganisaties en georganiseerde activiteiten ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Verstevigen netwerk Oosterpark

We gaan het netwerk van partners rondom het Oosterpark verstevigen, met als doel gezamenlijke activi...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Inzet van goede buren bij het tegengaan van armoede en eenzaamheid

Burennetwerk is sinds 2012 actief in Oost. We groeien en nog steeds en er is veel potentie. Ook zien...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Dapper Burendag 2018, voorheen: Het BV Nederland Cabaret

Bewoners lijken hun participatie op te geven omdat ze denken, "zeggen wat je wilt en belangrijk vind...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Wijkgerichte aanpak eenzaamheid

De basisvoorzieningen bereiken nog niet alle potentiële deelnemers in Oud-Oost. Er is relatief veel e...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Netwerk Tuinwijck

De gemeente en Ymere trekken gezamenlijk op om bewoners van Tuinwijck te betrekken bij de verschille...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

BOOST Transvaal

BOOST TRANSVAAL is een ontmoetingsplek, waar buurtbewoners en vluchtelingen samen verbinding en inte...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

13 reacties

2 updates

Plan van de buurt voor een toekomstbestendige Kraaipanbuurt

Het Kraaipankwartier is een bijzonder dorp-in-de-stad in de Transvaalbuurt. De bewoners zijn actief ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

15 reacties

2 updates

KAREL (KAR voor Elektriciteit op Locatie) voor jonge cultuurmakers

Moving Arts Project ontwikkelde een elektrisch aangedreven Spijkstaal uit 1974 naar moderne standaar...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Hoe vergroot ik mijn netwerk?

In de Transvaalbuurt wonen mensen met een groot netwerk (vrienden, familie, sportvereniging, buurtne...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Buurtgids verwelkomt alle nieuwe bewoners!

Een lokale gids zorgt ervoor dat nieuwe bewoners elkaar, de buurt, lokale ondernemers en buurtinitia...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Buurtruilbieb

In de Dapperbuurt is geen bibliotheek. De dichtsbijzijnde bibliotheken zijn voor ouderen en kinderen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

4 updates

Opleidingen in sport voor bewoners

We leiden een aantal bewoners op tot Leider Sportieve Recreatie. Doel is de sportkracht in de wijken...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Sport & participatie-evenement

Jongeren uit Amsterdam-oost krijgen de mogelijkheid om een evenement voor jong en oud te organiseren...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

CreAKtief Oud in de Oosterparkbuurt

In de Oosterparkbuurt wonen veel ouderen, waarvan er veel alleenstaand zijn en zelfstandig wonen. We...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

12 reacties

2 updates

Alliantie Wijkzorg in Oud-Oost

In Amsterdam Oost is sinds juni 2017 de Alliantie Wijkzorg Oost actief. De Alliantie Wijkzorg heeft ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Buurtplatforms

In alle buurten van Oud-Oost vinden in 2018 platformbijeenkomsten plaats. Doel van deze bijeenkomste...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Theater op de Pleinen - Badhuistheater

Een festival met theater en live muziek voor het hele gezin. Theater op de Pleinen festival is elk j...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

9 reacties

2 updates

Buurtbalie Transvaal

Op de Buurtbalie Transvaal kunnen alle bewoners en organisaties hun activiteiten op de online agenda...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

3 updates