Prioriteit

De openbare ruimte is schoon en heel en wordt veilig en efficiënt benut (2019)

De druk op de openbare ruimte in Oud-Oost neemt toe, mede doordat het gebied steeds meer toeristen en bezoekers uit andere delen van de stad trekt. Dat leidt tot meer vervuiling, meer schade in de openbare ruimte en meer onveilige situaties. ‘Rommel op straat’ staat voor bewoners van Oud-Oost bovenaan de lijst van problemen die zij graag aangepakt zouden zien. Ook onderhoud van wegen, paden en pleinen krijgt van steeds meer inwoners een onvoldoende, vooral in de Dapperbuurt. Voor bewoners van de Oosterparkbuurt zijn parkeerproblemen een belangrijk thema.


Doelstellingen
  • Lagere parkeerdruk
  • Meer (veilige) ruimte voor fietsers en voetgangers
  • Minder drukte in de openbare ruimte en op het water
  • Minder rommelige openbare ruimte
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (12)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (6)