Prioriteit

Meer ontwikkelkansen voor jeugd (2018)

Meer perspectief voor jeugd door scholing, gezonde leefstijl, brede talentontwikkeling, stages en werk en een meer integrale aanpak van de armoedeproblematiek.

 • Aandacht voor activiteiten voor jeugdigen ter versterking van de pedagogisch dragende samenleving
 • Stimuleren van ouderbetrokkenheid
 • Minder werkloze jongeren
 • Minder jeugdigen in armoede
 • Meer gezonde jeugdigen
 • Meer geschoolde jongerenDoelstellingen
 • Jongeren in de dragende samenleving
 • Jongeren in de dragende samenleving
 • Meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht
 • Meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht
 • Versterken van de pedagogisch dragende samenleving
 • Versterking van de pedagogisch dragende samenleving
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (22)

Extra sportstimulering Oud Oost

Via sport en spel activeren van jongeren. 1) Buurtsportcoach 12+: gemotiveerde jongeren bieden we sc...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

Winteractiviteiten voor jongeren in de Dapperbuurt

De scholen in de Dapperbuurt hebben een continuerooster gekregen. Dat betekent dat de kinderen om 2 ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

Buurtevenementen jeugdigen in Dapperbuurt

1) De Dappercup werd het eerst georganiseerd in 2017 door jongeren uit de Dapperbuurt. Voor alle bew...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

M3

De Kids van Amsterdam Oost wil samen met een groep jongeren een film maken waarin ze allemaal een ro...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

HEIM ontPOPt kids voorstelling

Moving Arts Project, kunstenaarscollectief in de Transvaalbuurt, wil in 2018 weer een HEIMontPOPt vo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Wereld keuken Bij Yamha

Een onderneming en leerschool in het leven, buiten school en het werkgebied. Waar mensen bij elkaar ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

1 update

Kinderactiviteiten tijdens schoolvakanties

Er is heel weinig te doen voor kinderen in de Dapperbuurt. Tegelijk zijn er veel ouders die tijdens ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Jongeren zijn de verbinding tussen de Gemeente, de HvA en ondernemers

Sociaal cement (stichting in oprichting, nu ondergebracht bij de projectencarrousel) organiseeert in ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Debat 'Meer jongeren naar de stembus'

We organiseren een debat met jongeren (17-27 jaar) uit de wijk en lokale politieke personen over waa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

3 updates

Basisscholen in Oud-Oost

In 2018 willen we de relatie en de samenwerking met de basisscholen in Oud-Oost versterken. We zien ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

4 updates

Werken aan de toekomst van het Speelkwartier Transvaal

In de aanloop naar een mogelijk nieuw buurtgebouw willen wij een goed lopende buurtvereniging opzett...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Beter gebruik armoedevoorzieningen door jeugdigen uit minima huishoudens

Het bereik van de voorzieningen ligt laag in Oud Oost. In 2018 willen we inzetten op beter gebruik v...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Assistent (meiden) Tienerwerk Dapperbuurt

In Oud-Oost wonen meerdere jongeren die zich inzetten voor de wijk als vrijwilliger. Onder begeleidi...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Gezonde buurtmoeders

Veel moeders hebben nadat zij ’s morgens hun kinderen naar de Dapperschool hebben gebracht, de behoef...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Gezonde buurtbrunch in de Dapperbuurt

Eens per jaar willen we een buurtbrunch voor de hele Dapperbuurt organiseren, op een zondag om 13.00...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Het wijkpedagogisch klimaat

Het wijkpedagogisch klimaat blijft prioriteit in Oud-Oost. Wij nodigen ouders/buurtbewoners uit om m...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Taaltoppers! Een project van Springlevend Dapper

Met Springlevend wordt de leefbaarheid in de wijk verbeterd, door de inzet van studenten. In 2018 zi...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Zo blijven wij gezond

Samen met bewoners en ondernemers willen we meer jongeren op gezond gewicht krijgen en een gezonde l...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Buurtbikkels Transvaal

Een groep van 10-15 kinderen wordt het komende jaar begeleid als Buurtbikkel. Door kinderen op een s...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Badhuis Atelier - Badhuistheater

Goedkope creatieve workshops voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Laagdrempelig en zeer druk bezo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

4 updates

Jump-in en beweegaanbod jonge kinderen.

In het kader van de buurtaanpak  “Zo blijven wij gezond” is het wenselijk dat in alle scholen - die hie...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 updates

Buurtplein Steve Biko & Joubertstraat

Een pleincoördinator en een sportbegeleider begeleiden activiteiten en het spelen op de pleinen. De o...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

3 updates