Prioriteit

Meer ontwikkelkansen voor jeugd (2018)

Meer perspectief voor jeugd door scholing, gezonde leefstijl, brede talentontwikkeling, stages en werk en een meer integrale aanpak van de armoedeproblematiek.

 • Aandacht voor activiteiten voor jeugdigen ter versterking van de pedagogisch dragende samenleving
 • Stimuleren van ouderbetrokkenheid
 • Minder werkloze jongeren
 • Minder jeugdigen in armoede
 • Meer gezonde jeugdigen
 • Meer geschoolde jongerenDoelstellingen
 • Jongeren in de dragende samenleving
 • Jongeren in de dragende samenleving
 • Meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht
 • Meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht
 • Versterken van de pedagogisch dragende samenleving
 • Versterking van de pedagogisch dragende samenleving
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (22)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (2)