Project in gebiedsplan 2017

Onderzoek Linneausstraat/Middenweg

Geplaatst op 10 oktober 2016, 10:36 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Oud-Oost

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2017 - Oud-Oost

In 2017 doen we onderzoek hoe de ‘economische as’ tussen Park Frankendael en het Oosterpark kan worden versterkt door een fysieke en economische aanpak, in samenhang met de stedelijke visie op stadstraten en de ontwikkeling van Oostpoort.

Gewenst resultaat onderzoek en aanbevelingen voor de ontwikkeling van de as Linnaeusstraat Middenweg.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Versterken economische infrastructuur Oud-Oost (?)
Deel dit:
2 project-updates

Joost van der Klein

30-aug-2017 16:14
Project achter op planning

Een ontwerper voor de openbare ruimte wordt gevraagd een schets te maken van hoe de straat er, alle belangen en beleidsdoelen afwegende, uit zou kunnen zien. Dit wordt ingezet om gesprek te hebben over de toekomst van dit belangrijke stukje Oost.
0

Open de update in eigen pagina

Örjan van Drongelen

26-jan-2018 08:56
Project achter op planning

Eind 2017 is opdracht gegeven voor een visualisatie om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de Linnaeusstraat en Middenweg toekomstbestendig in te richten. Met deze visualisatie gaan we in 2018 het gesprek aan in de buurt.
0

Open de update in eigen pagina