Persoon

Joost van der Klein

Organisaties waaraan Joost verbonden is

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost

Projecten uitgevoerd door Joost

Makkie

Makkies kun je verdienen door vrijwilligerswerk te doen voor een buurtbewoner of een organisatie in ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Dagbesteding nieuwe stijl

Sinds 2016 bestaat er een werkgroep die zich bezighoudt met de integrale aanpak van alocholisten en ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Schone Dapperbuurt

In de Dapperbuurt is veel dagelijkse overlast door vuil in de straten. De markt produceert een flink...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Dapperplein

In de algemene aanpak voor de pleinen van Oud-Oost (zie elders in dit gebiedsplan) wordt ook het Dap...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Ondersteunen fietsenstallingen Commelinstraat en Lucy

De buurtfietsenstallingen Lucy en Commelinstraat vervullen een belangrijke functie: de openbare ruim...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

2 updates

Gezamenlijke ambitie winkelpandeigenaren Ymere, De Key en gemeente Amsterdam

In de Dapperbuurt werken winkelpandeigenaren Ymere en De Key samen met de gemeente aan de verbeterin...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Initiatieven voor verbeteringen in de openbare ruimte stimuleren

De openbare ruimte is op veel locaties te krap, te vol of wordt niet efficiënt benut. Er is behoefte ...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

2 updates

Ondersteunen van initiatieven voor meer groen in de buurt

In Oud-Oost willen we gedurende het gehele jaar 2019 bewoners en ondernemers de mogelijkheid geven o...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

3 updates

Wonen op een groendak met Tiny Tim

In Amsterdam Oost zijn veel platte daken, die onbenut zijn. We willen laten onderzoeken of deze dake...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Behoud van het project Springlevende Wijk

Het project Springlevende Wijk van de Academie van de Stad gaat per 1 januari 2018 verdwijnen, omdat...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

8 reacties

Infrarood safari "ik zie wat jij niet ziet""

De duurzaamheidsgroep van platform Transvaal wil een infraroodsafari in Amsterdam Oost houden voor h...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

2 updates

Pleinen waar geleefd wordt

Veel pleinen in Amsterdam Oost zijn versteend. Dit heeft diverse nadelen, bij hevige regenval kan he...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

11 reacties

Afvalfestival

Het afvalfestival is een project waarbij afval centraal staat. We zoeken drie basisscholen of naschoo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Gezonde buurtbrunch in de Dapperbuurt

Eens per jaar willen we een buurtbrunch voor de hele Dapperbuurt organiseren, op een zondag om 13.00...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Wie is die vluchteling

Jungle Amsterdam wil een openbaar toegankelijk programma maken, samen met vluchtelingen. Een program...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Kinderactiviteiten tijdens schoolvakanties

Er is heel weinig te doen voor kinderen in de Dapperbuurt. Tegelijk zijn er veel ouders die tijdens ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Buurtruilbieb

In de Dapperbuurt is geen bibliotheek. De dichtsbijzijnde bibliotheken zijn voor ouderen en kinderen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

4 updates

Gezonde buurtmoeders

Veel moeders hebben nadat zij ’s morgens hun kinderen naar de Dapperschool hebben gebracht, de behoef...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Operatie steenbreek

In Jungle Amsterdam zijn diverse avonden georganiseerd door de landelijke werkgroep Steenbreek in sa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

3 updates

Infopunt Duurzaamheid in de Dapperbuurt

Jungle Amsterdam wil een fysiek duurzaamheidsloket opzetten, dat één dag per week bemensd wordt door e...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Groeiend Groen, netwerk groene initiatieven in Amsterdam Oost

Groeiend Groen heeft als doel de ecologische initiatieven in Oost met elkaar te verbinden door minim...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

3 updates

Duurzaamheidsmarkt

De Jungle wil een duurzaamheidsmarkt organiseren samen met de bewoners en organisaties in Oost. Op d...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Dapper Burendag 2018, voorheen: Het BV Nederland Cabaret

Bewoners lijken hun participatie op te geven omdat ze denken, "zeggen wat je wilt en belangrijk vind...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Recycle in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt hebben de bewoners het afgelopen jaar kennisgemaakt met het Zero Wastelab op het D...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Netwerk Tuinwijck

De gemeente en Ymere trekken gezamenlijk op om bewoners van Tuinwijck te betrekken bij de verschille...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Economisch perspectief Dapperbuurt

De gemeente werkt in 2018 samen met partners in de Dapperbuurt om het economisch perspectief te verbe...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Kwetsbare mensen in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt gaan we een regelmatig overleg organiseren waar de belangrijkste stakeholders de c...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

3 updates

Verbeteren Dappermarkt

Het bestuur van de Dappermarkt heeft een ambitie geformuleerd voor het verbeteren van haar markt. De...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Verbetering openbare ruimte Roomtuintjes

In afstemming met de bewoners(-commissie) van de Roomtuintjes maken we een plan voor de nieuwe inric...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Collaboratief leren en ontwikkelen, Fieldlab Oost

Hoe kunnen bewoners het eigenaarschap over hun fysieke en sociale omgeving vergroten, en daarmee pub...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Verbeteren Entree Oostpoort

De entree van Oostpoort, met name tussen de Oranje Vrijstaatkade en de Linnaeusstraat, kan beter. Be...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

4 updates

Integrale aanpak Eerste van Swindenstraat

In een stuurgroep komen de belangrijke spelers in de Eerste van Swindenstraat samen, zodat er integr...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Projecten waarvoor Joost contactpersoon is

Activiteiten van het Dapperhart

Het Dapperhartteam stimuleert en faciliteert de cocreatie in de Dapperbuurt vanuit Dapperplein 45. H...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Placemaking Dapperplein

Het Dapperplein is het hart van de Dapperbuurt. Zes dagen per week is er een markt, er zijn winkels ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Uitwerken marktvisie Dappermarkt

Samen met bewoners, ondernemers en bezoekers maken we een uitwerking van de gemeentelijke Marktvisie...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Integrale aanpak van de openbare ruimte in de Dapperbuurt

Samen met bewoners, ondernemers en asseteigenaren onderzoeken we de mogelijkheden om de ambities ron...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

1 update

Brandveiligheid in de buurt bevorderen

De brandweer wil de brandveiligheid in woningen verbeteren en de kennis van bewoners over brandveili...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

1 update

Pilot rond Meldpunt Zorg en Woonoverlast in de Dapperbuurt

De Dapperbuurt scoort stedelijk hoog wat betreft het aantal inwoners met een ernstige psychiatrische...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 reactie

2 updates

Een verbonden buurt: 'lopend vuurtje' in de Dapperbuurt

100 mensen, 100 dagen, 100 ontmoetingen. Amsterdam Oost telt 130.000 mensen, meer dan 100 nationalit...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Gebiedsvisie Muiderpoortstation en omgeving

Er spelen veel opgaven rond het Muiderpoortstation, die we integraal en gezamenlijk gaan oppakken do...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Basisscholen in Oud-Oost

In 2018 willen we de relatie en de samenwerking met de basisscholen in Oud-Oost versterken. We zien ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

4 updates

Aanpak bedrijfsafval Dapperstraat

In de marktstraat wordt gewoond en gewerkt, waardoor verschillende afvalstromen (huishoudelijk, mark...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Entree Oostpoort

Samen met de vastgoedeigenaar in Oostpoort willen we een kunstwerk in Oostpoort realiseren, dat de e...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Vergroenen Oud-Oost

Bewoners faciliteren we in het verwezenlijken van groeninitiatieven.
Het vergroenen van Oud-Oost dra...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Bebording en verkeersveiligheid Oostpoort

Oostpoort is een fijn woon- en winkelgebied. De inrichting roept nog wel vragen op. Het is niet alti...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Aandacht voor overlast rond horeca

De horeca overlast in Oud-Oost lijkt toe te nemen, met name rond nieuwe horeca. Samen met bewoners, ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Openbare ruimte initiatieven

Buurtbewoners kunnen verzoeken indienen tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Spoortaluds van Oud Oost: groen, spelen en bewegen

We gaan een onderzoek doen naar groenstroken langs het spoor. Doel hiervan is er achter komen waar w...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Dappermarkt

In 2017 bekijken we of de bestaande Dappermarkt, voor wat betreft de indeling, gewijzigd moet worden...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Onderzoek Linneausstraat/Middenweg

In 2017 doen we onderzoek hoe de ‘economische as’ tussen Park Frankendael en het Oosterpark kan worden...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Bekijk Joost van der Klein ook in

Indische BuurtBalie

Indische buurt