Project in gebiedsplan 2017

Aanpak overlast Oosterpark

A
Geplaatst op 14 oktober 16, 16:25 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - Oud-Oost

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - Oud-Oost

Om de overlast in het Oosterpark aan te pakken zetten we in 2017 in op:

  • Inzet buurtveiligheidsteam
  • Dagbestedingsprojecten zoals de veegploeg van de alcoholisten
  • Experiment alcoholverbod wintermaanden
  • APV-overleg: hierbij worden de top 10 overlastegevende alcoholisten besproken nadat ze door repressie zijn aangepakt om hen zodoende te activeren voor een zorgtraject of dagbesteding
  • APV acties uitgevoerd door de politie en de afdeling handhaving van het stadsdeel Oost
  • MOK acties: opvallende surveillance van het buurveiligheidsteam vanuit het mobiele onderkomen van de politie
Gewenst resultaat De overlast in het Oosterpark reduceren tot een acceptabel niveau voor de bezoekers van het park.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Terugdringen overlast openbare ruimte (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Armand Dongor

12-sep-2017 08:40
Project afgerond

Het project van de overlastgevende groepen in het Oosterpark wordt in 2018 voortgezet.
0

Open de update in eigen pagina

Joost van der Klein

26-jan-2018 11:35
Project afgerond

zie eerdere toelichting
0

Open de update in eigen pagina