Project in gebiedsplan 2018   

Leefgemeenschap voor oud en jong

A
Geplaatst op 24 september 17, 01:23 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost ARGUMENTATIE: We kunnen helpen met agenderen van het onderwerp in brede zin. Feitelijke verwerving van vastgoed doen we niet in het gebiedsplan.

Een brede woongroep formeren die divers is samengesteld en oog heeft voor elkaars geluk en leed. Onderlinge betrokkenheid is belangrijk maar waar mogelijk zal de sociale context en cohesie van de buurt ook een aandachtspunt zijn. Van de "participatiesamenleving" wordt verwacht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar ouderen kunnen ook hun kennis en levenservaring inzetten voor de buurt. Het delen van deze ervaringen kan een wisselwerking tot stand brengen tussen jong en oud die op zich waardevol kan zijn.

Gewenst resultaat Faciliteren van het initaitief in zoektocht om bovenstaande leefgemeenschap en vergelijkbare initiatieven mogelijk te maken.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Bevorderen van zelfstandig wonen in Oud-Oost (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 project-update

Pieter Klapwijk

7-sep-2018 11:31
Project niet gerealiseerd

Bij het ontbreken van perspectief om op afzienbare termijn een locatie in de buurt beschikbaar te krijgen, wordt dit project in de Transvaalbuurt niet gerealiseerd
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Joost van der Klein

Bedankt voor uw voorstel
De beslissing welke projecten worden opgenomen in het definitieve gebiedsplan, ligt bij het stadsdeelbestuur. In december beslist het stadsdeel over de inhoud van het gebiedsplan. Alle besluiten worden hier toegelicht. Indien voorstellen van deelnemers niet worden overgen Lees meer
6-okt-2017 09:58
Wil je reageren? Meld je dan aan.