Projectvoorstel voor gebiedsplan 2018   

tennisbanen in het Oosterpark

A
Geplaatst op 24 september 17, 21:15 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

Dit project is voorgesteld voor Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost, maar is niet opgenomen

ARGUMENTATIE: Geen directe bijdrage aan de prioriteiten van Oud-Oost.

Er waren 4 tennisbanen in Oost/ Watergraafsmeer. Alle banen werden zeer druk bezocht.
2 banen in watergraafsmeer zijn verdwenen. 1 baan in het Oosterpark is verdwenen.. We zijn dus van 4 tennisbanen in Oost/ watergraafsmeer naar 1 teruggegaan zijn terwijl het aantal gebruikers zelfs toegenomen is. Op dit moment is er zo'n capaciteitsprobleem dat er irritaties en wrevelingen onstaan tussen gebruikers onderling.Sommige gebruikers laten de baan al links liggen omdat ze geen zin hebben om uren te wachten. Dit is ook een sociaal gemis omdat de tennisban(en) altijd fungeerden als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. Nu vallen deze bezoekers weg en dus ook hun inbreng in de buurtvorming -en gevoel. De overgebleven tennisbaan telt ook flink wat gebreken( zeer korte uitloop, slecht net, wateroverlast, geen verlichting en geen plek voor persoonlijke spullen) Gevolg: blessures en gevaarlijke situaties. minder spelplezier

Gewenst resultaat 2 tennisbanen in het Oosterpark, naast elkaar. het wordt een buurtvereniging zoals het Westerpark.Ook behoudt het op die manier zijn sociale functie.Er komt een beheerder die alles in de gaten houdt, een tennishuisje met 2 kleedkamers .
Ook kunnen er op gezette tijden lesgegeven worden aan buurtbewoners( schoolkinderen en buurtbewoners)
Terughalen van de bewoners die de baan links liggen omdat ze geen zin hebben om uren te wachten. Dit is ook een sociaal gemis omdat de tennisban(en) altijd fungeerden als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. Nu vallen deze bezoekers weg en dus ook hun inbreng in de buurtvorming -en gevoel. Andere prioriteit is verbeteren netwerken en participatie,meer ontwikkelkansen jeugd. De twee tennisbanen kunnen op de plek waar nu de oude tennisbaan staat( naadt het pierbadje)

Bijdrage aan de prioriteiten:

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

1 reactie

Joost van der Klein

Bedankt voor uw voorstel
De beslissing welke projecten worden opgenomen in het definitieve gebiedsplan, ligt bij het stadsdeelbestuur. In december beslist het stadsdeel over de inhoud van het gebiedsplan. Alle besluiten worden hier toegelicht. Indien voorstellen van deelnemers niet worden overgen Lees meer
6-okt.-2017 09:58
Wil je reageren? Meld je dan aan.