Project in gebiedsplan 2018

Wie is die vluchteling

Geplaatst op 5 oktober 2017, 15:04 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

ARGUMENTATIE:
Op dit onderwerp zijn al veel bewoners en organisaties in Oud Oost actief. De eerste stap zou moeten zijn om met al deze betrokkenen een gezamenlijke invulling van dit soort initiatieven te komen. Het voorstel is om het budget wordt daarom van 5.000 aan te passen naar 1.000.

Jungle Amsterdam wil een openbaar toegankelijk programma maken, samen met vluchtelingen. Een programma waarbij allerlei kunst- en cultuuruitingen centraal staan, op een manier waarop het ook voor niet vluchtelingen en voor mensen uit allerlei culturen te begrijpen is. Makers vertellen wat ze doen, wat hen motiveert om dit te doen. Teksten worden vertaald en tijdens het optreden geprojecteerd, zodat iedereen kan meelezen. Op deze manier willen wij wederzijds begrip vergroten en de participatie van vluchtelingen bevorderen. Daarom is het van belang dat vluchtelingen zelf mee organiseren en het programma mede promoten.

Toelichting

Er wonen heel veel statushouders en vluchtelingen zonder status in Amsterdam Oost. We weten dat ze er zijn, maar meestal zijn ze voor de inwoners van Oost onzichtbaar. Veel vluchtelingen zoeken een manier om hun ervaringen een plaats te geven, vaak is dit door muziek, dans, gedichten, kunst, fotografie, film of andere creatieve vormen. Af en toe komt hiervan iets naar buiten, maar meestal blijft het binnen eigen kringen van vluchtelingen. Wie zijn die mensen nu eigenlijk, wat houdt ze bezig, wat doen ze, wat hebben ze ons te vertellen, hoe denken ze over ons?
Jungle Amsterdam wil een openbaar toegankelijk programma maken, samen met vluchtelingen. Een programma waarbij allerlei kunst en cultuuruitingen centraal staan, op zo’n manier dat het ook voor niet vluchtelingen en voor mensen uit allerlei culturen te begrijpen is. Makers vertellen wat ze doen, wat hen motiveert om dit te doen en teksten worden vertaald en tijdens het optreden geprojecteerd, zodat iedereen kan meelezen.
Op deze manier willen wij wederzijds begrip vergroten en de participatie van vluchtelingen bevorderen. Daarom is het van belang dat vluchtelingen zelf mee organiseren en het programma mede promoten.

Gewenst resultaat Bevorderen sociale contacten tussen vluchtelingen en andere bewoners, bevorderen wederzijds begrip en kennis van elkaars cultuur, vooroordelen wegnemen. Bevorderen participatie van vluchtelingen in de buurt.
Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Participatie en activiteiten mét en vóór de buurt (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 1.000,00 - Vergoeding voor artiesten en presentator, promotie en gebruik ruimte
Deel dit:
1 project-update

Jannekee Jansen op de Haar

6-sep-2018 17:58
Project achter op planning

Het project verloopt moeizaam. Er is inmiddels wel heel veel energie en tijd in gestoken, maar we lopen bij de diverse organisaties die zich met vluchtelingen bezig houden telkens tegen een muur op. In eerste instantie is iedereen heel enthousiast over het plan. Dat is ook de reden dat we dit projec Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
2 reacties

Ramon Schleijpen

Ja: Mooi plan! Om je weg te vinden in en nieuwe samenleving is contact met andere Amsterdammers essentieel. Graag nodig jullie uit om eens langs te komen bij BOOST in de Danie Theronstraat 2 in Oost. Hier organiseren een paar honderd vluchtelingen en buurtbewoners samen een heel divers programma om inte Lees meer
ma 9 oktober 2017 13:48

Jitske Hallema

Ja: Mooi plan zoek samenwerking met Boost
vr 20 oktober 2017 16:14
Wil je reageren? Meld je dan aan.