Projecten uitgevoerd door Jannekee

Groen/bomen en Tegengaan hittestress Amsterdam Oost

We gaan twee avonden met de HvA organiseren over het hittestress probleem en het belang van bomen. V...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

10 reacties

Gezonde luchtkwaliteit project

Met dit project willen wij met bewoners samen in kaart gaan brengen wat de luchtkwaliteit van de ope...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

5 reacties

Ontwikkelen groen lint Oost, versterken stadslandbouw en biodiversiteit

Er hebben in 2018 vier Jungle Safari’s plaatsgevonden, waarbij er telkens een ander onderwerp centraa...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

5 reacties

Verkennen kansen aardgasvrij Oud Oost en IJburg

Tijdens eerder bijeenkomsten over energietransitie in de Jungle zijn er veel vragen gesteld door bew...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2019, maar niet opgenomen

6 reacties

Lees je energierekening

In 2019 gaat de energierekening fors omhoog, dit kan van 127 euro nu zomaar uitkomen op 200 euro. Op...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

3 updates

Boekje met vragen en antwoorden Infopunt Duurzaamheid

Sinds september 2018 vindt in de Jungle elke vrijdagochtend het Infopunt Duurzaamheid plaats. Bewone...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

2 updates

Ontwikkelen groenplan Dapperbuurt

In 2018 heeft er tijdens een Jungle Safari ook een groenschouw in de Dapperbuurt plaats gevonden. Hi...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

3 updates

Hoe zou jij het armoedeprobleem oplossen?

Er zijn veel verschillende regelingen ter ondersteuning van mensen met een minimuminkomen (stadspas,...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

3 updates

Opknappen speeltuin/moestuin pleintje Pieter Nieuwlandstraat t.h.v. nr. 8

De bedoeling is om een totaalplan uit te tekenen voor dit pleintje, dit aan buurtbewoners voor te le...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

2 updates

Openbare muurkrant Dapperbuurt

Jungle Amsterdam is bezig om het pleintje in de Pieter Nieuwlandstraat, tegenover de Dapperschool op...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

3 reacties

3 updates

Filmavond voor buurtbewoners

Op 22 september 2018 heeft Jungle Amsterdam, samen met het Kathuis, de Dapper Burendag georganiseerd...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

5 reacties

4 updates

Activiteiten in de Jungle Bibliotheek

Jungle Amsterdam heeft de grootste openbare boekenkast van Amsterdam, met meer dan 6000 boeken mag j...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

6 reacties

4 updates

Cursusochtend voor moeders in Oost

In 2018 vond er elke donderdagochtend in Jungle Amsterdam een moederochtend plaats, waarop moeders t...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

4 reacties

3 updates

Goedemorgen bewoners van Oost!

De Dapperbuurt is een buurt geworden waar bewoners steeds meer langs elkaar heen leven. Er is weinig...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 reacties

4 updates

Infrarood safari "ik zie wat jij niet ziet""

De duurzaamheidsgroep van platform Transvaal wil een infraroodsafari in Amsterdam Oost houden voor h...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

2 updates

Wonen op een groendak met Tiny Tim

In Amsterdam Oost zijn veel platte daken, die onbenut zijn. We willen laten onderzoeken of deze dake...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

2 updates

Behoud van het project Springlevende Wijk

Het project Springlevende Wijk van de Academie van de Stad gaat per 1 januari 2018 verdwijnen, omdat...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

8 reacties

Pleinen waar geleefd wordt

Veel pleinen in Amsterdam Oost zijn versteend. Dit heeft diverse nadelen, bij hevige regenval kan he...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

11 reacties

Afvalfestival

Het afvalfestival is een project waarbij afval centraal staat. We zoeken drie basisscholen of naschoo...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Gezonde buurtbrunch in de Dapperbuurt

Eens per jaar willen we een buurtbrunch voor de hele Dapperbuurt organiseren, op een zondag om 13.00...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Wie is die vluchteling

Jungle Amsterdam wil een openbaar toegankelijk programma maken, samen met vluchtelingen. Een program...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Kinderactiviteiten tijdens schoolvakanties

Er is heel weinig te doen voor kinderen in de Dapperbuurt. Tegelijk zijn er veel ouders die tijdens ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Buurtruilbieb

In de Dapperbuurt is geen bibliotheek. De dichtsbijzijnde bibliotheken zijn voor ouderen en kinderen...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

4 updates

Gezonde buurtmoeders

Veel moeders hebben nadat zij ’s morgens hun kinderen naar de Dapperschool hebben gebracht, de behoef...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Operatie steenbreek

In Jungle Amsterdam zijn diverse avonden georganiseerd door de landelijke werkgroep Steenbreek in sa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

8 reacties

3 updates

Infopunt Duurzaamheid in de Dapperbuurt

Jungle Amsterdam wil een fysiek duurzaamheidsloket opzetten, dat één dag per week bemensd wordt door e...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

3 updates

Groeiend Groen, netwerk groene initiatieven in Amsterdam Oost

Groeiend Groen heeft als doel de ecologische initiatieven in Oost met elkaar te verbinden door minim...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

3 updates

Duurzaamheidsmarkt

De Jungle wil een duurzaamheidsmarkt organiseren samen met de bewoners en organisaties in Oost. Op d...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 reacties

2 updates

Dapper Burendag 2018, voorheen: Het BV Nederland Cabaret

Bewoners lijken hun participatie op te geven omdat ze denken, "zeggen wat je wilt en belangrijk vind...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates