Project in gebiedsplan 2018

Zomerdrukte Bogortuin

Geplaatst op 1 oktober 2017, 14:25 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2018 - Het Oostelijk Havengebied

ARGUMENTATIE:
We onderzoeken welke duurzame oplossing voor een toilet mogelijk is. Wij sluiten hiermee tevens aan bij het verzoek van het GVB om voor het personeel aan het einde van de OV-lijn een toilet te faciliteren. Dit is een arboverplichting. Deze vraag gaan we combineren met het ingediende project 'Openbare toiletten in OHG (M/V)'.

In 2017 is stadsdeel Oost in overleg met de omwonenden van de Bogortuin gestart met een aantal tijdelijke acties om de overlast op mooie dagen beheersbaar te maken. De drie grootste pijnpunten waren: geluidsoverlast, barbecueën en wild poepen en plassen. Op basis van een evaluatie wordt gekeken welke acties voor 2018 herhaald kunnen worden, wat minder effectief was en welke lange termijn acties nog ondernomen moeten worden. Met de ervaringen van de zomer in 2017 en de uitkomsten van de evaluatie worden nieuwe (tijdelijke) acties voor de zomer van 2018 voorbereid. Het stadsdeel blijft met de omwonenden in gesprek over het beheersbaar maken van de overlast tijdens de zomerdrukte.

Gewenst resultaat 
Het beheersbaar krijgen en houden van de overlast die ontstaat door recreëren tijdens de zomermaanden in de Bogortuin.
Idee
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling 
Inzet van bewoners en hun initiatieven voor verbetering van hun leefomgeving faciliteren.
Deel dit:
Laatste 2 projectupdates

Anita Mol

Project volgens planning

Bureau Wijkwiskunde heeft een bewonersonderzoek gehouden over de maatregelen 2017. Op een bewonersavond in april zijn de maatregelen voor 2018 besproken. Er is inmiddels een bewonerspanel waarmee we vinger aan de pols houden gedurende het zomerseizoen. Als maatregelen zijn ingezet: extra afvalbakken... lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Anita Mol

Project afgerond

Op de bewonersavond in oktober zijn de maatregelen ter beheersing van de zomerdrukte geëvalueerd. Er was waardering voor de genomen maatregelen als extra afvalbakken, iedere dag schoon maken, de inzet van stewards, de tijdelijke toiletten en het gedeeltelijk barbecueverbod. Maar opgelost was daarmee... lees meer
0
Open de update in eigen pagina
Laatste 5 reacties Toon alle 12 reacties

René Verfaille

wo 8 november 2017 19:10
Ja: Recreëren is belangrijk, drukte is gezellig en leuk totdat het overlast wordt. Om het recreëren te behouden moet het voor iedereen gezellig blijven. Ook de bewoners.

An Ne

zo 12 november 2017 19:38
Ja: Overlast is duidelijk aanwezig en voortdurende aandacht is nodig

Jakob Sinnema

di 14 november 2017 13:48
Ja

Jakob Sinnema

di 14 november 2017 13:51
Ja

Fransje Sjenitzer

wo 31 oktober 2018 22:05
Ja! Goed dat er iets gebeurt. Moet beheersbaar blijven voor directe omwonenden.