Project in gebiedsplan 2018   

Het verbeteren van de verbinding tussen de winkelstraten Eerste van Swindenstraat en Javastraat.

A
Geplaatst op 17 oktober 17, 15:30 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

De Eerste van Swindenstraat en de Javastraat zijn twee winkelstraten die de winkelgebieden in de Dapperbuurt en Indische Buurt met elkaar verbinden. Zij worden gescheiden door twee wegen (Pontanusstraat en Celebesstraat) en een tunnel. Deze scheiding met tunnel wordt als een barrière ervaren, waardoor de oversteek tussen de twee winkelstraten niet natuurlijk verloopt. Vanuit de bestuurscommissie Oost willen wij de verbinding gaan verbeteren. Hierbij stimuleren wij ook initiatieven van ondernemers(verenigingen) en bewoners die een bijdrage aan de verbinding leveren.

Gewenst resultaat Een betere verbinding tussen de winkelstraten Eerste van Swindenstraat en Javastraat.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Versterken economische vitaliteit Dapperbuurt (?)

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Eline Kanters

25-jul-2018 20:35
Project achter op planning

Het gesprek hierover tussen de ondernemersvereniging van de Eerste van Swindenstraat en de Javastraat is nog niet goed van de grond gekomen. Er wordt aan gewerkt.
0

Open de update in eigen pagina

Eline Kanters

12-sep-2018 21:16
Project volgens planning

Als duidelijk is hoe de herinrichting van de Eerste van Swindenstraat wordt vormgegeven, zal worden gekeken of hier slim op kan worden aangesloten voor wat betreft de oversteek aan de Pontanusstraat-zijde.
0

Open de update in eigen pagina