Project in gebiedsplan 2018

Netwerk Tuinwijck

Geplaatst op 23 oktober 2017, 09:07 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

De gemeente en Ymere trekken gezamenlijk op om bewoners van Tuinwijck te betrekken bij de verschillende ontwikkelingen die in 2018 in deze buurt gaan spelen. We willen daarmee effectief en transparant communiceren en eventuele samenhang van de activiteiten bevorderen.Tuinwijck is een bijzonder wijkje, tussen het spoor, station en het nieuwe Oostpoort. In 2018 wordt door de gemeente gesproken met de omwonenden van het Muiderpoortstation over de toekomst van het gebied. Dit gaat ook de bewoners van Tuinwijck aan. Daarnaast gaat Ymere, woningverhuurder in de wijk, aan de slag met onderhoud- en renovatieprojecten. Tot slot hebben de bewoners veel klachten over de verkeerssituatie in de wijk.

Gewenst resultaat Effectieve en transparante communicatie over de ontwikkelingen in Tuinwijck.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Participatie en activiteiten mét en vóór de buurt (?)
Deel dit:
2 project-updates

Joost van der Klein

5-sep-2018 13:28
Project volgens planning

Het project rond de gebiedsvisie Muiderpoortstation is opgezet. Naar mijn idee is er een goed contact tussen het projectteam en de bewoners(groep). Er is een hele goed opkomst geweest bij de inloopbijeenkomst in het Mirrorcentre. Het projectteam heeft goed contact met Ymere.
0

Open de update in eigen pagina

Joost van der Klein

17-jan-2019 19:37
Project achter op planning

Begin 2019 zullen de bewoners worden geïnformeerd over de voortgang van de visie. De avond wordt vooral benut om te toetsen of de bewoners en ondernemers de opgave herkennen, na de eerder gegeven input. Daarna zal het team de informatie aan het bestuur voorleggen voor besluitvorming. Het project lig Lees meer
0

Open de update in eigen pagina