Project in gebiedsplan 2018

Recycle in de Dapperbuurt

Geplaatst op 25 oktober 2017, 16:39 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

In de Dapperbuurt hebben de bewoners het afgelopen jaar kennisgemaakt met het Zero Wastelab op het Dapperplein. Dit project heeft enkele honderden bewoners bewust gemaakt afvalscheiden en cirulaire initiatieven. De pilot loopt eind 2017 af. In 2018 willen we met bewoners onderzoeken of we een klein recyclepunt in de buurt kunnen opzetten. Een recyclepunt is een plek waar bewoners grondstofstromen kunnen inleveren die ze nu moeilijk kwijt kunnen  (klein chemisch afval, verf, klein hout, elektrische apparaten, textiel), waar ruimte is voor ruilen/ontmoeten en vanuit waar samengewerkt kan worden met ondernemers. Het biedt werknemers uit de afvalketen, of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek. Het recyclepunt is een uitvalsbasis voor opruimacties, of een plek waar circulaire initiatieven ontplooid kunnen worden. De lessen uit het project Wastelab worden betrokken bij het uitwerken van het recyclepunt. Het onderzoek betreft tevens het vinden van dekking.

Gewenst resultaat Een goed functionerende inzamelvoorziening voor stromen afval die bewoners nu moeilijk kwijt kunnen.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Duurzame ontwikkeling in de buurt (?)
Deel dit:
2 project-updates

Joost van der Klein

5-sep-2018 13:31
Project volgens planning

Het wastelab is nog steeds actief in de Dapperbuurt. Bewoners kunnen terecht in het winkeltje voor het afleveren van verschillende fracties afval. Ymere is met het Wastelab in gesprek om een nog prominentere plek op het plein te gaan betrekken (tijdelijk) met als voorwaarde extra ondernemerschap in Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Joost van der Klein

17-jan-2019 19:33
Anders

In december is het wastelab helaas gesloten. De versterking van het wastelab met een ondernemer om de bedrijvigheid te verbeteren is (nog) niet gevonden. In 2019 wordt samen met Ymere en het programmateam rond afval gekeken naar een alternatief voor het wastelab op het Dapperplein. Het doel is om e Lees meer
0

Open de update in eigen pagina