Project in gebiedsplan 2020   

Vernieuwing Sumatraplantsoen

A
Geplaatst op 10 november 19, 10:18 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Sumatraplantsoen

Het Sumatraplantsoen moet een plek worden van en voor iedereen. Het is de bedoeling dat bewoners en bezoekers er eigenaarschap bij voelen en dit ook uitdragen. Voor de vernieuwing van het plantsoen is in 2019 een intensief participatietraject van start gegaan. Deze participatieve aanpak loopt door in heel 2020. 

We zetten verschillende middelen in om de gebruikers te betrekken bij de vernieuwing van het plantsoen. Er worden bijeenkomsten georganiseerd op het plein en er komen themagroepen die bepaalde thema's (bijvoorbeeld ‘Sport op het plein’) gaan uitwerken. Met deze themagroepen worden soms ook activiteiten georganiseerd om bepaalde ideeën uit te testen. Ook zal er de mogelijkheid zijn om digitaal de ontwikkelingen te volgen en erop te reageren.

Gewenst resultaat Het Sumatraplantsoen moet een plek worden voor iedereen, een plantsoen waar omwonenden zich thuis en veilig voelen en waar ze ook verantwoordelijkheid voor willen dragen.
In 2020 worden in het voorjaar ontwerpsessies georganiseerd met bewoners. Hieruit volgt een schetsontwerp voor het plein.
In de zomer worden er verdiepingssessies georganiseerd om de schetsontwerpen samen met de gebruikers verder vorm te geven, wat leidt tot een voorlopig ontwerp.
In het najaar worden er sessies georganiseerd om met de gebruikers het voorlopig ontwerp te toetsen en samen een definitief plan te maken.
1 project-update

Martine Koehein

4-okt-2020 22:51
Project volgens planning

Belangrijk uitgangspunt voor de vernieuwing van het Sumatraplantsoen is dat het een plantsoen moet worden waar iedereen zich thuis voelt, het moet uitnodigen om naar toe te gaan en bewoners moeten zich ook betrokken voelen bij het plantsoen. Na een vliegende start in december vorig jaar, zijn we in ...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina