Project in gebiedsplan 2020   

Wonen voor ouderen

A
Geplaatst op 14 november 19, 15:23 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Betondorp

Ruim een kwart van de bewoners in Betondorp is ouder dan 65 jaar en veel van hen hebben een laag inkomen. Juist deze groep woont al heel lang in deze buurt en wil er ook zo lang mogelijk blijven. Maar de krappe woningen zijn niet makkelijk aanpasbaar en hebben vaak een trap. Verhuizen binnen de eigen wijk is meestal niet mogelijk, omdat er maar weinig woningen vrijkomen en de beschikbare woningen bovendien vaak een veel hogere huurprijs hebben.

We gaan samen met de corporaties en de directie Wonen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om woningen te realiseren, zodat ouderen met een toenemende zorgvraag toch in de buurt kunnen blijven wonen.

Gewenst resultaat Ouderen kunnen in Betondorp blijven wonen, ook als de zorgvraag toeneemt.
1 project-update

Joke van Vliet

7-okt-2020 10:11
Project volgens planning

Ymere heeft ingestemd met een onderzoek naa rmogelijkheden om mensen met een toegenomen zorgvraag in Betond te laten wonen. Mogelijkheid van geclusterd wonen wordt onderzocht.


0

Open de update in eigen pagina