Project in gebiedsplan 2020   

Meer ontmoeting en behoud van winkels op de Brink

A
Geplaatst op 18 november 19, 09:52 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Betondorp

Het is ons streven om Betondorp aantrekkelijk te houden als woonbuurt, ook voor ouderen. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol, waaronder een passend voorzieningenaanbod en sociale cohesie. 

Bij ouderen is er veel behoefte aan winkels voor de dagelijkse levensbehoeften, maar het is voor ondernemers moeilijk om in deze wijk hun winkel rendabel te maken. In overleg met Ymere en andere partners in de buurt onderzoeken we mogelijkheden om het winkelaanbod op peil te houden. Er is vooral vraag naar een nieuwe winkel voor dagelijkse levensbehoeften met aanvullende functies.

De Brink is vernieuwd en leent zich beter dan voorheen als centraal ontmoetingsplein. Vanuit bewoners bereikt ons regelmatig een verzoek voor marktkramen of een terras op of rond de Brink. Meer activiteiten op het plein (van culturele evenementen tot een markt of een buurtfeest) dragen bij aan de levendigheid, kunnen het ondernemersklimaat versterken en zorgen voor meer ontmoeting en onderlinge verbondenheid.

Gewenst resultaat - Een winkel voor dagelijkse boodschappen.
- Meer levendigheid op het plein.
1 reactie

Palma van Westrhenen

L.S.
Op de facebookpagina van "Springlevende Wijk Betondorp" heb ik de vraag gesteld waar Betondorpers hun boodschappen doen en dan bij voorkeur zonder gebruik van een auto.
Men fietst, tramt en bij goed weer, loopt naar de diverse winkels buiten de wijk, maar gebruikt ook de auto i.v.m. de a Lees meer
11-dec-2019 16:51
Wil je reageren? Meld je dan aan.