Project in gebiedsplan 2020   

Onderzoek naar mogelijkheden ouderenwoningen in renovatieblokken

A
Geplaatst op 18 november 19, 10:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Betondorp

In Betondorp, dat gekenmerkt wordt door een groot aantal goedkope, kleine huurwoningen, wonen van oudsher veel kwetsbare mensen. Door een stapeling van eigen bijdragen (voor zorgkosten, woningaanpassingen, thuiszorg en huurverhoging) is er in de buurt sprake van armoede onder een grote groep bewoners.

Ruim een kwart van de bewoners in Betondorp is ouder dan 65 jaar en velen van hen hebben een laag inkomen. Juist deze groep woont al heel lang in deze buurt en wil er ook zo lang mogelijk blijven. Maar de krappe woningen zijn niet makkelijk aanpasbaar en de meeste hebben een trap.

Samen met de corporaties onderzoeken we mogelijkheden om meer woningen geschikt te maken voor ouderen en meer en beter gebruik te maken van de verhuismogelijkheden binnen de buurt.

Gewenst resultaat Meer ouderen kunnen in Betondorp blijven wonen.
1 project-update

Joke van Vliet

7-okt-2020 10:09
Project volgens planning

eigen Haard gaat groot onderhoud plegen. Woningen aanpassen blijkt moeilijk aangezien de voordeuren erg smal zijn en dus niet geschikt voor rolstoelen.

We zijn in gesprek om te kijken hoe er goede doorstroming kan plaats vinden en beter gerbuik gemakt kan wordne van de regelingen die er zijn (van ho...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina