Project in gebiedsplan 2020   

Sport en pleinenaanpak. Aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede

A
Geplaatst op 18 november 19, 10:21 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Betondorp

In Betondorp groeit een deel van de kinderen en jongeren op in armoede. Er zijn in de buurt vrijwel geen voorzieningen voor kinderen en jongeren en er is ook geen basisschool. De Watergraafsmeer beschikt wel over een groot en divers aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, scouting, dans en muziek en huiswerkondersteuning. Dit aanbod is vanwege een hoge drempel of hoge prijzen niet altijd makkelijk toegankelijk voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen.

Door betere samenwerking tussen verschillende professionals die met kinderen en jongeren werken, willen we extra aandacht geven aan kinderen die dit nodig hebben.

Gewenst resultaat Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede zijn in beeld en worden actief begeleid naar passende voorzieningen en activiteiten.