Project in gebiedsplan 2020   

Welkom in Betondorp

A
Geplaatst op 18 november 19, 10:32 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Betondorp

In de Watergraafsmeer wonen inmiddels veel statushouders. De jongeren binnen deze groep, tot 27 jaar, wonen in wooncomplexen, samen met studenten en werkende jongeren, maar het aantal zelfstandig wonende statushouders neemt toe.

Vorig jaar is het project Welkom in Amsteldorp succesvol uitgevoerd. Dynamo heeft samen met de corporaties de statushouders bezocht met het doel hen beter bekend te maken met de buurt en de aanwezige voorzieningen, en inzicht te krijgen in hun situatie en vragen en behoeften.

In 2020 breidt Dynamo dit project uit naar Betondorp.

Gewenst resultaat - Statushouders zijn beter bekend met het aanbod in de buurt en weten waar ze terechtkunnen met vragen.
- Statushouders met zorg- en hulpvragen worden verwezen naar het juiste loket.
1 project-update

Joke van Vliet

6-okt-2020 15:54
Project achter op planning

In navolging van Amsteldorp is Dynamo in betondorp begonnen met huisbezoeken aan statushouders. Dit is gestopt vanwege Corona.


0

Open de update in eigen pagina