Project in gebiedsplan 2020   

Aanstelling van gebiedsmakelaar met specifieke aandacht voor klimaat en duurzaamheid

A
Geplaatst op 18 november 19, 10:39 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Werk maken van duurzaamheid

In de Watergraafsmeer tonen veel bewoners en ondernemers zich betrokken bij het thema 'duurzaamheid'. We zien veel initiatieven ontstaan, van het warmtenet in eigen beheer nemen tot kleine groeninitiatieven. Maar wij horen ook vaak dat mensen in het woud van informatie en websites niet goed weten bij wie ze moeten zijn, hoe regelingen precies werken en hoe ze anderen kunnen vinden om hen met hun initiatief te helpen.

We willen er samen met bewoners en ondernemers voor zorgen dat initiatieven van de grond komen en dat nieuwe ideeën een kans krijgen. Ook gaan we bewonersnetwerken verstevigen, zodat er ervaringen gedeeld kunnen worden en men elkaar kan inspireren.

We zorgen voor een tijdelijke makelaar in het team met speciale aandacht voor en expertise in duurzaamheid. Hij/zij is aanspreekpunt voor bewoners, bedrijven en organisaties, zoekt actief nieuwe initiatieven, faciliteert, verbindt en zorgt voor goede communicatie.

Gewenst resultaat - Bewoners en bedrijven weten waar ze terechtkunnen voor informatie en ondersteuning.
- Initiatieven worden snel verder geholpen.
- Meer bewoners, bedrijven en verenigingen zijn bekend met het thema.
1 project-update

Joke van Vliet

6-okt-2020 15:49
Project afgerond

is gestart september 2020


0

Open de update in eigen pagina