Project in gebiedsplan 2020   

Vernieuwing van de Open Hof

A
Geplaatst op 18 november 19, 10:54 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Goede zorg en zelfstandig wonen

De Open Hof is een verzorgingshuis in Amsteldorp. Het pand is verouderd en voldoet niet aan de eisen van deze tijd, mede omdat de bewoners intensieve zorg nodig hebben.

Er zijn in Amsterdam te weinig verpleeghuisplaatsen waardoor mensen te lang op de wachtlijst staan, en vanwege de toename van ouderen met een intensieve zorgvraag in de Watergraafsmeer is het belangrijk de Open Hof in dit deel van de stad te behouden. Daarom heeft het stadsdeel in 2019 de Open Hof actief ondersteund en is gekeken naar mogelijkheden om het verpleeghuis in stand te houden.

In 2020 bijven we de Open Hof ondersteunen bij het realiseren van de plannen. Als onderdeel van de vernieuwing kan worden gezocht naar een toekomstgerichte invulling, waarbij ook ouderen die zelfstandig in de buurt wonen meer en beter gebruik kunnen maken van de voorzieningen die de Open Hof te bieden heeft. We willen samen met de Open Hof hierover in gesprek met de corporaties, welzijnsaanbieders en bewoners.

Gewenst resultaat - Voorbereiding vernieuwing Open Hof.
- Toekomstgerichte invulling van de functie van de Open Hof voor de buurt in relatie met wonen, zorg en welzijn.
1 project-update

Joke van Vliet

6-okt-2020 15:43
Project volgens planning

De Open Hof maakt plannen voor vernieuwing. Project wordt begeleidt door Stadsdeel. Er is overleg met Ymere over programma ouseren woningen.

 


0

Open de update in eigen pagina