Project in gebiedsplan 2020   

Goede voorlichting over woningaanpassingen

A
Geplaatst op 18 november 19, 10:57 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Goede zorg en zelfstandig wonen

Samen met de directie Wonen, corporaties en wijkzorgpartners zorgen we voor goede voorlichting en informatie over woningaanpassingen en regelingen op dit gebied. Een aantal activiteiten, zoals 'Amsteldorp Ontdekt' en de Huygendag, lenen zich goed voor informatieverstrekking. Daarnaast kan er informatie op locatie verzorgd worden.

Gewenst resultaat Meer mensen zijn op de hoogte van de mogelijkheden om woningen aan te passen.
1 project-update

Lian Doodeman

5-okt-2020 10:54
Project achter op planning


Er is gekozen om te focussen op in eerste instantie Betondorp en Amsteldorp, waar veel ouderen wonen in sociale huurwoningen. Nevendoel is om de ketensamenwerking tussen de partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn te verbeteren.

Ketensamenwerking opstarten in Betondorp


Er is begonnen met ...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina