Project in gebiedsplan 2020   

Participatie en activering statushouders en andere kwetsbare groepen

A
Geplaatst op 18 november 19, 10:59 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Goede zorg en zelfstandig wonen

Er woont inmiddels een grote groep statushouders in de Watergaafsmeer, in de wooncomplexen en individueel in de buurt. Het is van belang dat zij aansluiting vinden bij de samenleving, en om dat te bereiken moeten ze de weg naar de (basis)voorzieningen weten te vinden.

Het coördinatiepunt Participatie en Activering en het project 'Sport verbindt' worden beide dit jaar voortgezet, met als doel dat statushouders de weg vinden naar de basisvoorzieningen in de buurt, betrokken worden bij activiteiten en sportverenigingen, en gestimuleerd worden om zich als vrijwilliger in te zetten voor sportverenigingen.

Gewenst resultaat - Meer statushouders zijn bekend met het voorzieningen- en activiteitenaanbod in de buurt.
- Meer statushouders weten waar ze terechtkunnen als ze vragen hebben.
1 project-update

Joke van Vliet

6-okt-2020 15:33
Project volgens planning

het project Sport Verbindt heeft via sportactiviteiten veel jonerne uit de woonprojecten bereikt. Er zijn een aantal jongeren doorgeleid naar verenigignen, bijvoorbeeld oa. scheidsrechters bij Zeeburgia.

Dynamo is regelmatig aanwezig op de woonlokaties met spreekuur met als doel jongeren snel van de...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina