Project in gebiedsplan 2020   

Buurtgerichte en integrale aanpak in buurten met veel problematiek

A
Geplaatst op 18 november 19, 11:00 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Goede zorg en zelfstandig wonen

Het aantal zelfstandig wonende kwetsbare mensen (onder wie mensen met psychische klachten en mensen die eerder in een intramurale voorziening woonden) neemt toe, vooral in buurten met veel kleine en goedkope woningen, zoals Betondorp en Amsteldorp.

Buurtgerichte en integrale aanpak in buurten met veel kwetsbare bewoners, waaronder Archimedesplantsoen.

1 project-update

Joke van Vliet

6-okt-2020 15:31
Project achter op planning

Na een aantal meldingen is Ymere samen met de politie en het meldpunt Zorg en Overlast gestart met een buurtonderzoek.

Dit onderzoek is gesptopt vanwege Corona. Zo gauw als er weer meer mogelijk is komt er vervolg.


0

Open de update in eigen pagina