Project in gebiedsplan 2020   

Aanpak zomerrecreatie Somerlust

A
Geplaatst op 18 november 19, 11:13 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Overamstel in ontwikkeling

In de zomer van 2019 is het recreatief gebruik van Somerlust toegenomen. Het stadsdeel heeft een aantal maatregelen genomen om overlast tegen te gaan. Deze maatregelen zijn na de zomer met de bewoners geëvalueerd, en ondanks de toegenomen drukte waren de bewoners tevreden over het effect.

We zetten de aanpak in 2020 voort.

Gewenst resultaat Overlast op warme dagen wordt zo veel mogelijk tegengegaan.
1 project-update

Irene Moes

2-okt-2020 09:21
Project volgens planning

Park Somerlust maakt onderdele uit van de Aanpak Overlast door Zomerrecreatie 2020. Deze aanpak is in april 2020 vastgetseld door het dagelijks bestuur. Doel van de aanpak is het bieden van de mogelijkheid om te recreëren in de openbare ruimte, met het besef dat om de leefbaarheid te borgen, op een ...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina