Project in gebiedsplan 2020   

Aandacht voor leefbaarheid en openbare ruimte Overamstel

A
Geplaatst op 18 november 19, 11:18 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Focusopgave Overamstel in ontwikkeling

Overamstel is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Het is een groot stedelijk gebied, wat betekent dat de gebiedsontwikkeling niet door het stadsdeel, maar door de directie Grond en Ontwikkeling wordt gedaan.

Het stadsdeel vindt het belangrijk dat de leefbaarheid en veiligheid voor de huidige en toekomstige bewoners gewaarborgd zijn en dat er aandacht is voor ontmoeting, contact en sociale cohesie.

We nemen deel aan de beheergroep Amstelkwartier en zullen regelmatig aanwezig zijn op informatie- en participatiebijeenkomsten voor bewoners.

We beheren de openbare ruimte en reageren op signalen van bewoners over onveilige situaties.

Gewenst resultaat - Bewoners weten waar ze terechtkunnen met vragen over de openbare ruimte.
- Bewoners voelen zich gehoord.
1 project-update

Joke van Vliet

6-okt-2020 15:22
Anders

Veel aandacht voor de overlast in Somerlust. Vooral tijdens warme dagen is de overlast op het water en in het park enorm groot. Bewonersavond in maart en maatregelen zijn getroffen. Vanwege Corona zijn er exctra maatregelen nodig geweest, het park is afgesloten met hekken.

Door bewoners is de wens g...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina