Project in gebiedsplan 2021

Interviews met oudere migranten

Geplaatst op 10 februari 2021, 14:56 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Interviews met oudere migranten naar behoefte voorzieningenaanbod als het gaat over armoede, gezondheid en eenzaamheid. Bevorderen en toeleiding naar het voorzieningenaanbod.
Tevens uitwerken hoe signalering problematiek en netwerksamenwerking versterkt kan worden.
Dit met het oog op inzet buurtteams in 2021.

Gewenst resultaat Focus voor de inzet van buurtteam in 2021
Deel dit: