2 0 2 1

Welkom bij het gebiedsplan 2021
voor Oud-Oost

Oud-Oost bestaat uit vijf buurten. Drie 19e-eeuwse buurten: de Weesperzijdestrook, de Oosterparkbuurt en de Dapperbuurt. Verder de drukbevolkte de Transvaalbuurt, gebouwd aan het begin van de 20e eeuw en tenslotte Oostpoort. Dit is een nieuw gebied waar de laatste huizen net zijn opgeleverd en dat met een aantrekkelijk winkelcentrum fungeert als nieuw centrum van Oud-Oost.

Welke projecten komen in het gebiedsplan 2021?

Focusopgaven en Prioriteiten

Met ingang van 2020 brengen we extra focus aan bij het opstellen van het gebiedsplan.
In het gebiedsplan zijn alleen projecten opgenomen die bijdragen aan deze focusopgaven.

Door te focussen op de belangrijkste opgaven in een gebied kunnen we de beschikbare tijd, geld en capaciteit gerichter en effectiever inzetten.
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel-Oost heeft de volgende 5 focusopgaven vastgesteld voor Oud-Oost.

Er kunnen geen voorstellen meer worden toegevoegd

2 0 2 0

Bekijk de projecten van 2020

Ook in 2020 was er een gebiedsplan. Bekijk hier de projecten die toen zijn uitgevoerd.
naar 2020