Project in gebiedsplan 2021

Marktvisie voor de Dappermarkt

Geplaatst op 10 februari 2021, 14:57 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

In 2021 wordt de marktvisie voor het oostelijke deel van de stad vastgesteld; in dit geval betreft dat het oostelijk deel van stadsdeel Centrum, stadsdeel Oost en stadsdeel Zuid . Belangrijke markt die onder deze windrichting valt is de Dappermarkt. De visie wordt door de raad vastgesteld, maar niet voordat er consultatie met de ondernemers en omgeving is geweest. In het eerste half jaar van 2021 moet deze consultatie vorm krijgen.
Na de vaststelling van de visie wordt gewerkt aan de uitwerking per markt. Vooruitlopend worden maatregelen getroffen die de markt verbeteren en vooruitlopend op de uitwerking van de marktvisie kunnen worden uitgevoerd.

Deel dit: