Project in gebiedsplan 2021

GGZ in de wijk

Geplaatst op 10 februari 2021, 14:57 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

GGZ in de wijk heeft tot doel het welzijn en de zelfredzaamheid te verbeteren van bewoners, die kwetsbaar zijn als gevolg van psychische en psychiatrische problematiek, zodat ze volwaardig kunnen meedoen in de wijk. GGZ in de wijk richt zich op mensen met een beperkt sociaal netwerk die moeite hebben met participeren in de samenleving als gevolg van (chronische) psychische problematiek. Het project GGZ in de Wijk is een samenwerking tussen Dynamo, Arkin, TEAM ED en stadsdeel Oost. De partners investeren met denk- en innovatiekracht en leveren ieder vanuit hun eigen expertise een aandeel in het project. Naast de GGZ-coach Welzijn van Dynamo en de GGZ coaches zorg van Arkin, levert TEAM ED een aandeel met de inzet van ervaringsdeskundigen in de Vliegende Brigades, de EDplaatsen en de deskundigheidsbevordering. Een cruciaal aspect van het project is goede samenwerking tussen de deelnemende organisaties. Door elkaars aanbod en mogelijkheden goed te kennen worden meer bewoners naar een passende activiteit geleid, krijgen bewoners indien noodzakelijk sneller passende GGZ zorg, vinden een veilige plek onder lotgenoten of hernemen meer eigen regie door ondersteuning van de ervaringsdeskundigen. Door de deskundigheidsbevordering krijgen vrijwilligers en professionals meer handvatten hoe om te gaan met onbegrepen gedrag. De deelnemende partijen van GGZ in de wijk zoeken verbinding met de wijkzorgnetwerken, buurtinitiatieven, informele zorg en vrijwilligersorganisaties.

Deel dit: