Project in gebiedsplan 2021   

Inzet ambulant jongerenwerk voor kwetsbare tieners in de Indische Buurt

J
Geplaatst op 9 december 20, 23:28 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2021 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2021 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Positief pedagogisch klimaat

Samen met Dynamo, Streetcornerwork en SK Coaching organiseren wij activiteiten voor tieners op de pleinen, in JavArt en in de gymzalen. Door deze samenwerking kan op een positieve, laagdrempelige manier met tieners en hun ouders gewerkt worden aan vaardigheden zoals het omgaan met groepsdruk en zelfstandigheid. Kwetsbare tieners krijgen kansen aangereikt en zien positieve voorbeelden. De betrokken partijen hebben nauw contact met de politie en zorgpartners, zodat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt. Verder wordt er samengewerkt met informele partners uit de buurt. Door deze extra inzet is het mogelijk actie te ondernemen op locaties waar de partners en bewoners aangeven dat tieners extra aandacht nodig hebben.

Gewenst resultaat 1. Jongeren de ondersteuning bieden die zij nodig hebben zodat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
2. Terugdringen van de overlast op straat.