2 0 2 1

Welkom bij het gebiedsplan 2021
voor Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

De Indische Buurt is door de ontwikkelingen in de stad, opgeschoven van een buurt aan de rand van de stad, naar een buurt midden in de stad. In de Timorpleinbuurt zijn de nieuwe stedelingen steeds zichtbaarder aanwezig en ook de Javastraat profiteert van deze ontwikkeling. In het Oostelijk Havengebied wonen ongeveer 18.500 mensen, verdeeld over de buurten Java-eiland, KNSM-eiland, Oostelijke Handelskade, Sporenburg, Borneo en Cruquius. De bijzondere architectuur trekt bedrijven en toeristen van over de hele wereld. De werkloosheid is duidelijk lager dan het stedelijk gemiddelde, de inkomens zijn relatief hoog.

Heeft u een idee om uw buurt te verbeteren, neem dan contact op met het gebiedsteam.

Zie ook:
Gebiedsplan 2020 Gebiedsplan 2019 Gebiedsplan 2018 Gebiedsplan 2017

Focusopgaven en Prioriteiten

Met ingang van 2020 brengen we extra focus aan bij het opstellen van het gebiedsplan.
In het gebiedsplan worden alleen projecten opgenomen die bijdragen aan deze focusopgaven.

Door te focussen op de belangrijkste opgaven in een gebied kunnen we de beschikbare tijd, geld en capaciteit gerichter en effectiever inzetten.
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel-Oost heeft de volgende 6 focusopgaven vastgesteld voor Indische Buurt en Oostelijk Havengebied.

Heeft u een idee voor een betere buurt?

Als bewoner, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie weet je goed wat er leeft in jouw straat of buurt.
Je wil misschien dingen zelf oppakken om je buurt te verbeteren. Wil je ook een project voorstellen?

Als je zelf een project wilt voorstellen, neem dan contact op met het gebiedsteam.
2 0 2 0

Bekijk de voortgang van 2020

Ook voor 2020 is er een gebiedsplan. De projecten die in dat plan staan, worden nu uitgevoerd. Volg de voortgang.
naar 2020