Project in gebiedsplan 2021
Idee

Leefbaarheid in de Buurten

Geplaatst op 19 februari 2021, 17:14 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2021 - IJburg en Zeeburgereiland

Samen met woningcorporaties werken we aan leefbaarheid in de buurten en waar nodig specifiek rond een aantal blokken. 

Toelichting

De Pampuslaan wordt steeds meer een gebied vol activiteiten: winkels, bouwactiviteiten ten behoeve van IJburg 2e fase (bruggen, wegen, land en gebouwen), een doorgaande route naar het strand, het IJ-burgcollege dat zich manifesteert in de buurt, de komst van Factor IJ (het voormalige CBK) en een ver-zamelplek voor jongeren uit de omgeving. We willen hier met bewoners en ondernemers een levendig en leefbaar ‘subcentrum’ van IJburg realiseren. Daartoe willen we met alle betrokkenen, bewoners, onder-nemers, professionals, een netwerk vormen en onderhouden, zodat samenwerking op belangrijke the-ma’s, knelpunten of kansen tot stand kan komen. Concrete verbeterpunten pakken we op. Op Steigereiland Noord hebben bewoners recent het initiatief genomen om het aanzicht van de wijk op het gebied van schoon en groen te verbeteren en te werken aan betere buurtverbinding tussen bewoners van huur- en koopwoningen. Het stadsdeel en bewoners zetten zich hier het komende jaar samen voor in. We gaan door met het opzetten van het Fonds IJburg, dat als doel heeft reguliere evenementen op IJburg financiële stabiliteit te bieden door het aanboren van lokale financiële steun. Hiervoor zijn in 2020 een aantal stappen gezet, maar door Corona is een flinke vertraging opgelopen.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat  De Pampuslaan ontwikkelt zich tot een goed bereikbaar, schoon, veilig en aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied.
 Verbetering van de leefbaarheid Steigereiland Noord.
Deel dit: