199 updates bij projecten in Gebiedsplan 2018 - Oud-Oost

Project-update bij Buurtbalie Transvaal

2 augustus 2019, 14:05 uur, door Eilbron varda
Project afgerond
Buurtbalie Trasvaalbuurt wordt geïntegreerd in nieuwe buurtbalie : oudoost.nl

Project-update bij Buurtplein Steve Biko & Joubertstraat

2 augustus 2019, 14:04 uur, door Eilbron varda
volgens de planning, inmiddels zijn veel activiteiten georganiseerd op de pleinen.

Project-update bij Kunstwerk Ringvaart vernieuwen (ook tegen duivenoverlast)

6 februari 2019, 16:55 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Er is gekeken naar aanpassingen. De kunstenaar heeft wel enkele opties gegeven, maar die bieden geen oplossing voor het probleem van viezigheid door aanwezigheid vogels. Besloten is om de aanpassingen

Project-update bij Theater op de Pleinen - Badhuistheater

31 januari 2019, 08:38 uur, door Wouter Stoeken
Project volgens planning

Organisatie is bezig met de voorberedingen voor de eerste voorstelling op het plein, samenwerking met Pleintheater is gezocht

Project-update bij Jump-in en beweegaanbod jonge kinderen.

28 januari 2019, 11:50 uur, door Carlos Opoku
Project volgens planning

Alle scholen die meedoen aan het programma ontvangen nog steeds kennismakingslessen en naschoolse aanbod. Gemiddeld gaat het om 4 sporten per school.
Met de Linnaeusschool zijn er gesprekken geweest o...

Project-update bij Terugbrengen overlast piekmomenten rondom Loswal

28 januari 2019, 08:24 uur, door Wouter Stoeken
Project volgens planning

Afgelopen jaar is de situatie sterk verbeterd; mede door inzet van bewoners/politie/stewards/beheer. Daarnaast is er een BBQ verbod ingesteld en heeft waternet ism stadsdeel ook op het water vaker geh...

Project-update bij Buurtplatforms

28 januari 2019, 08:23 uur, door Wouter Stoeken
Project volgens planning
Eerste voorbereidingen voor de buurtbijeenkomsten zijn in de maak

Project-update bij Badhuis Atelier - Badhuistheater

28 januari 2019, 08:23 uur, door Wouter Stoeken
Project volgens planning
Eerste activiteiten zijn uitgevoerd

Project-update bij Verbeteren gebruik kades Singelgracht

28 januari 2019, 06:38 uur, door John Roozendaal
Project afgerond
Voor het project "Verbeteren gebruik van de Singelgracht" is een inventarisatie gemaakt van de huidige inrichting en gebruik van de kade en oevers van de Singelgracht (voor het gebied dat grenst aan d

Project-update bij Herinrichting Tilanusstraat

26 januari 2019, 18:53 uur, door Örjan van Drongelen
Project achter op planning
De brede analyse van het parkeerbeleid, zoals genoemd in de vorige update, loopt nog. Verwachting is dat we in maart 2019 meer kunnen zeggen over hoe we verder gaan met de herinrichting van de Tilanus

Project-update bij Buurtdialoog Transvaalbuurt

25 januari 2019, 20:44 uur, door Eilbron varda
Project afgerond
in 2018 zijn verschillende bespreken geweest hierover, naar aanleiding hiervan is er een projectvoorstel gedaan in het gebiedsplan 2019.

Project-update bij Alliantie Wijkzorg in Oud-Oost

25 januari 2019, 20:40 uur, door Eilbron varda
Project afgerond
in de loop van 2018 zijn de wijktafel anders ingericht, het zijn buurtnetwerken waar netwerken elkaar vinden en gebruik maken van elkaars expertises

Project-update bij Buurtbikkels Transvaal

25 januari 2019, 20:36 uur, door Eilbron varda
Project afgerond
Deze initiatief is uitgevoerd met de kids die gebruik maken van het Tugelttuin en andere deel van het initiatief is in Biko plaatsgevonden door kook en beweeg lessen voor de kids,

Project-update bij Onmoeting voor alle leeftijden op het Krugerplein

25 januari 2019, 20:33 uur, door Eilbron varda
Project afgerond
deze onderdeel is mee genomen in andere initiatief m.b.t. het vergroenen en bevorderen van ontmoeting. Zie gebiedsplan 2019

Project-update bij Badhuis Atelier - Badhuistheater

25 januari 2019, 19:44 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Zie vorige update

Project-update bij Aanpak overlastgevende groepen Oosterpark

25 januari 2019, 19:42 uur, door Joost van der Klein
Project volgens planning
Aanpak wordt voortgezet.

Project-update bij Aanpak bedrijfsafval Dapperstraat

25 januari 2019, 19:40 uur, door Joost van der Klein
Project achter op planning
Een wisseling van projectleider maakt dat het project is vertraagd. In 2019 hernieuwde opstart.

Project-update bij Aandacht voor overlast rond horeca

25 januari 2019, 19:39 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
In 2018 is op een aantal locaties gekeken naar de overlast en maatregelen. Dit wordt in 2019 verder voortgezet.

Project-update bij Entree Oostpoort

25 januari 2019, 19:37 uur, door Joost van der Klein
Project achter op planning
De eerste keuze is na ampel onderzoek niet realiseerbaar. Met de nieuwe kunstenaar wordt nu gekeken naar het plan en uitvoerbaarheid. In maart 2019 valt daarvoor de keuze.

Project-update bij Ondersteunen ondernemers(initiatieven) Dapperbuurt

25 januari 2019, 19:35 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Zie vorige update

Project-update bij Zo blijven wij gezond

25 januari 2019, 19:35 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Zie vorige update

Project-update bij Spoortaluds van Oud Oost: groen, spelen en bewegen

25 januari 2019, 19:34 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Zie vorige update

Project-update bij Taaltoppers! Een project van Springlevend Dapper

25 januari 2019, 19:34 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Zie vorige update

Project-update bij Het wijkpedagogisch klimaat

25 januari 2019, 19:33 uur, door Joost van der Klein
Project achter op planning
Zie gebiedsplan 2019

Project-update bij CreAKtief Oud in de Oosterparkbuurt

25 januari 2019, 19:32 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Zie vorige update

Project-update bij Grastegels

25 januari 2019, 19:31 uur, door Joost van der Klein
Anders
Bij mijn beste weten is hier nog geen concreet voorstel gevonden en uitgevoerd. Dezelfde aanvraag is ook bij Stem van Oost ingediend.

Project-update bij Sport & participatie-evenement

25 januari 2019, 19:30 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Zie vorige update Volgend jaar weer!

Project-update bij Infrarood safari "ik zie wat jij niet ziet""

25 januari 2019, 19:29 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Dit project zijn we al sinds eind vorig jaar gestart, ook omdat het alleen bij koud weer kan worden uitgevoerd. Inmiddels is het project dus beëindigd omdat het alleen bij een verschil van 15 graden t

Project-update bij Opleidingen in sport voor bewoners

25 januari 2019, 19:27 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Zie vorige update

Project-update bij Afvalfestival

25 januari 2019, 19:26 uur, door Joost van der Klein
Project afgerond
Kunstenaar Robert Pennekamp heeft samen met een groep kinderen van de Dapperschool uit verschillende klassen, decorstukken gemaakt voor een voorstelling over afval. De kinderen hebben hiervoor zelf af
Er zijn nog 169 meer berichten.Toon me de rest