Prioriteit

Verbeteren openbare ruimte en verkeersveiligheid (2018)

Verbeteren van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid door:

 • Gebruik, gedrag en stalling van de fiets verbeteren
 • Terugdringen zwerfafval en overlast ratten, met name door gedragsbeïnvloeding
 • Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte
 • Het creëren van ruimte voor fietsers en een vernieuwende aanpak van de (fiets)parkeerproblematiek
 • Optimaliseren van gebruik van stoepen, pleinen en veldenDoelstellingen
 • De fiets in Oud-Oost, gebruik, gedrag en stalling
 • De fiets in Oud-Oost, gebruik, gedrag en stalling
 • Grote projecten voor herinrichting van de ruimte
 • Terugdringen zwerfafval en overlast door ratten
 • Terugdringen zwerf afval en overlast ratten
 • Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte
 • Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (16)

Herinrichting en verdubbeling van het Oosterpark

We gaan in 2019 verder met de werkzaamheden voor de herinrichting en verdubbeling van het Oosterpark...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Bebording en verkeersveiligheid Oostpoort

Oostpoort is een fijn woon- en winkelgebied. De inrichting roept nog wel vragen op. Het is niet alti...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Openbare ruimte initiatieven

Buurtbewoners kunnen verzoeken indienen tot verbetering van de openbare ruimte (waaronder postzegelp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Herinrichting Eerste Oosterparkstraat

Het stadsdeel gaat de Eerste Oosterparkstraat herinrichten. Uitgangspunt is de in 2017 vastgestelde ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Herinrichting Eerste van Swindenstraat

Het stadsdeel gaat de Eerste van Swindenstraat herinrichten. De herinrichting is onderdeel van een p...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Herinrichting Weesperzijde

Het stadsdeel gaat de Weesperzijde tussen Torontobrug en Schollenbrugstraat herinrichten. Uitgangspu...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

De fiets in drukke buurten

Het nieuwe Meerjarenprogramma Fiets (MJPF) kent drie thema's: 1. comfortabel doorfietsen; 2. fietspa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

2 updates

Toekomstbestendige inrichting Linnaeusstraat-Middenweg

De Linnaeusstraat en Middenweg tussen het Oosterpark en de kruising Kamerlingh Onneslaan/Hogeweg hee...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Aanpakken overlast van plaagdieren

Voor 2018 wordt een stedelijke campagne voorbereid om overlast van plaagdieren tegen te gaan als gev...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

3 updates

Verbeteren Krugerplein

Het Krugerplein wordt regelmatig nog ervaren als een schimmige plek. Er zijn veel hangjongeren, zwer...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

23 reacties

2 updates

Aanpak talud en voetpad Tugelaweg (tussens Ciliersstraat en Linneausstraat)

De ingang van de Tugelaweg, naast het spoor vanaf de Linnaeusstraat, vraagt aandacht. Groen en voetp...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

19 reacties

2 updates

Gebiedsvisie Muiderpoortstation en omgeving

Er spelen veel opgaven rond het Muiderpoortstation, die we integraal en gezamenlijk gaan oppakken do...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

5 reacties

2 updates

Entree Oostpoort

Samen met de vastgoedeigenaar in Oostpoort willen we een kunstwerk in Oostpoort realiseren, dat de e...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

Aanpak bedrijfsafval Dapperstraat

In de marktstraat wordt gewoond en gewerkt, waardoor verschillende afvalstromen (huishoudelijk, mark...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Herinrichting Tilanusstraat

Het stadsdeel gaat de Tilanusstraat herinrichten. Samen met een gelote bewonersgroep wordt momenteel...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Kunstwerk Ringvaart vernieuwen (ook tegen duivenoverlast)

Het kunstwerk in de Ringvaart ziet er oud uit, de verf is verkleurd en niet overal meer in goede sta...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

17 reacties

2 updates

Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (10)

Buitenfitness oosterpark

Beste meneer, mevrouw,

Is het mogelijk dat er in het Oosterpark een buitenfitness komt? Het liefst ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

1 reactie

Spoorviaduct Linnaeusstraat: omheining buitenzijde

Veruit de lelijkste aanblik in mijn omgeving levert omheining buitenzijde viaduct over de Linnaeusst...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

5 reacties

Verbindingsbrug Transvaal

Kinderen uit Transvaal en de Watergraafsmeer gaan samen naar school, sporten en spelen samen. De Rin...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

213 reacties

Meer speelmogelijkheid Transvaalplein

Het Transvaalplein is een prachtig plein en een mooie speelplek voor wat grotere kinderen. Voor de k...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

8 reacties

Verplaatsen tennistafel op Eikenplein naar het Oosterpark

In 2016 is het mooie, rustieke Eikenplein op voorspraak van de basisschool Barbara volgezet met spee...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

2 reacties

Veiliger maken Krugerstraat

De verkeerssituatie op de Krugerstraat is vaak onveilig door het beperkte zicht vanuit afritten door...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

7 reacties

Stimuleren street-art om zo graffiti tegen te gaan - Transvaal

Er zijn veel grijze muren in Transvaal (fietstunneltjes, geluidswal, etc.). Dit geeft een sombere en...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

4 reacties

DapperBuren vernieuwen

DapperBuren zijn de 19 silhouetten van bewoners uit de Pieter Nieuwlandstraat tussen de Dappermarkt ...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

10 reacties

Kunsthek vernieuwen

Het Kunsthek zijn de 7 vitrines aan het hek van het Oosterpark (Linnaeusstraat). De vitrines zijn in...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

10 reacties

lichtkunst onderdoorgang Muiderpoortstation Domselaerstraat

De onderdoorgang bij het Muiderpoortstation naar de Domselaerstraat blijft een nare/donkere plek. He...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

2 reacties