Prioriteit

Verbeteren openbare ruimte en verkeersveiligheid (2018)

Verbeteren van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid door:

 • Gebruik, gedrag en stalling van de fiets verbeteren
 • Terugdringen zwerfafval en overlast ratten, met name door gedragsbeïnvloeding
 • Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte
 • Het creëren van ruimte voor fietsers en een vernieuwende aanpak van de (fiets)parkeerproblematiek
 • Optimaliseren van gebruik van stoepen, pleinen en veldenDoelstellingen
 • De fiets in Oud-Oost, gebruik, gedrag en stalling
 • De fiets in Oud-Oost, gebruik, gedrag en stalling
 • Grote projecten voor herinrichting van de ruimte
 • Terugdringen zwerfafval en overlast door ratten
 • Terugdringen zwerf afval en overlast ratten
 • Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte
 • Verbeteren en veilig inrichten van de openbare ruimte
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (16)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (10)