Prioriteit

Samenwerken aan vergroening en duurzaamheid (2019)

Amsterdam heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. In Oud-Oost zien we al vrij veel kleinschalige initiatieven van partners en bewoners. Daarnaast is er een groeiende groep instellingen die zich specifiek met dit thema bezighoudt. We kennen nu al: de Impact Hub / Kit, de Gezonde Stad, de Knowledge Mile, HvA, Jungle Amsterdam, Zero Wastelab, woningcorporaties en het OLVG. De komende jaren gaan we ons inzetten voor de transitie van fossiele naar klimaatneutrale energie. Het is zaak dat deze omwenteling draagvlak krijgt onder de hele bevolking en dat alle groepen in het stadsdeel ervan profiteren.


Doelstellingen
  • Bewoners hebben een groenere woonomgeving
  • Expertise op het gebied van vergroening en duurzaamheid wordt efficiënt benut
  • Meer bewoners en partners in Oud-Oost verduurzamen hun pand
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (17)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (4)